Ondernemen & Relatie

Als ondernemer wil je je partner zo goed mogelijk beschermen tegen de risico’s van je bedrijf. Daarom kiezen veel ondernemers er voor om huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract te maken.

Als ondernemer wil je je partner zo goed mogelijk beschermen tegen de risico’s van je bedrijf. Daarom kiezen veel ondernemers er voor om huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract te maken.

Als je trouwt zonder huwelijkse voorwaarden dan ben je automatisch in gemeenschap van goederen getrouwd. Je zakelijke schuldeisers kunnen voor de helft van het bedrag dat het bedrijf aan ze schuldig is, beslag leggen op bezittingen van jullie samen. Dit voorkom jee met huwelijkse voorwaarden. Ook bij faillissement blijft het vermogen van je echtgenoot dan buiten schot.

Veel ondernemers hebben het idee dat, als ze eenmaal huwelijkse voorwaarden hebben, het voor ‘altijd’ goed geregeld is. Maar in werkelijkheid gebeurt er van alles wat de werking van de huwelijkse voorwaarden frustreert. Het is daarom belangrijk om de huwelijkse voorwaarden te blijven naleven en bijvoorbeeld de echtgenoot die niet ondernemer is niet voor schulden van het bedrijf te laten mee tekenen.

In veel huwelijkse voorwaarden is de afspraak opgenomen dat het salaris en andere inkomsten jaarlijks door de echtgenoten worden gedeeld. Als de ondernemer meer verdient dan zijn of haar echtgenoot, is dit een prima mogelijkheid om elk jaar een bedrag buiten bereik van de schuldeisers te brengen. Helaas vergeten veel echtgenoten deze afspraak elk jaar uit te voeren. Het niet nakomen van deze afspraak kan ook bij echtscheiding enorme gevolgen hebben. Dat blijkt uit recente uitspraken van rechters.

Als je als ondernemer ongetrouwd samenwoont, is een samenlevingscontract zowel voor jou als je partner interessant. En om eventuele problemen met schuldeisers te voorkomen, is het belangrijk om in dit contract vast te leggen welke spullen gezamenlijk eigendom zijn en welke persoonlijk.

Samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden of niet? Het is best ingewikkeld, maar het is belangrijk om het samen goed te regelen. Voor je bedrijf en voor elkaar.

Praat met ons over de mogelijkheden. Wij helpen je graag de beste keuzes te maken.

Teun Timmermans

Naar het overzicht

© 2021  |  RvB Media - Topic Magazines  |  Privacyverklaring