Aanpak eikenprocessierups

Gemeente Bergen zet ook in op natuurlijke beheersing
De overlast van de eikenprocessierups is de afgelopen jaren ook in de gemeente Bergen toegenomen. Het aantal meldingen in 2019 was zo groot dat de gemeente keuzes moest maken bij het bestrijden. “De overlast van processierupsen is voor veel mensen vervelend en, helaas, niet altijd op te lossen. We moeten ons realiseren dat dit probleem niet zo maar verdwijnt.” aldus wethouder Splinter.

Gemeente Bergen zet ook in op natuurlijke beheersing
De overlast van de eikenprocessierups is de afgelopen jaren ook in de gemeente Bergen toegenomen. Het aantal meldingen in 2019 was zo groot dat de gemeente keuzes moest maken bij het bestrijden. “De overlast van processierupsen is voor veel mensen vervelend en, helaas, niet altijd op te lossen. We moeten ons realiseren dat dit probleem niet zo maar verdwijnt.” aldus wethouder Splinter.

De afgelopen maanden heeft de gemeente in samenwerking met adviesbureau Terra Nostra de bestrijding in de afgelopen jaren geëvalueerd en voor de komende jaren een beheerplan en plan van aanpak gemaakt.

Evaluatie
Hieruit blijkt dat de aanpak van voorgaande jaren niet zorgt voor een structurele afname van processierupsen. Door preventief bestrijden was de overlast tijdens het seizoen op sommige locaties wel minder. Het (preventief) bestrijden / verwijderen van het steeds toenemend aantal nesten is echter niet realiseerbaar, mede gelet op het uitgestrekte buitengebied van de gemeente en de kosten van (preventieve) bestrijding.

Bestrijden in bebouwde kom
Gemeente Bergen zet daarom in op (preventief) bestrijden in de bebouwde kom. Het preventief bestrijden in de bebouwde kom doet de gemeente met zogenaamde Nematoden. Een behandeling die weinig belastend is voor andere insecten en vlinders. Nesten van de eikenprocessierups worden voortaan weggezogen.

Natuurlijke beheersing
In het buitengebied zet de gemeente in op natuurlijke beheersing, zoals het verhogen van de biodiversiteit. Het doel is om de ecologische balans weer te herstellen, zodat er voldoende natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zijn. Gemeente Bergen werkt al enkel jaren aan het verhogen van de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door het inzaaien van bloem- en kruidenrijke bermen en akkerranden of het aangepast maaibeheer. Ook de meer dan 150 nestkastjes voor koolmezen die in de hele gemeente zijn opgehangen dragen bij aan natuurlijke beheersing.

Naar het overzicht

© 2021  |  RvB Media - Topic Magazines  |  Privacyverklaring