Praten over de dood

Praat u wel eens over de dood? En zo ja met wie? Ik merk dat steeds meer patiënten uit eigen beweging een consult afspreken om te praten over het levenseinde en bijvoorbeeld euthanasie. Dat is belangrijk. Het is voor velen moeilijk om over de dood na te denken en om hierover te praten.

Praat u wel eens over de dood? En zo ja met wie? Ik merk dat steeds meer patiënten uit eigen beweging een consult afspreken om te praten over het levenseinde en bijvoorbeeld euthanasie. Dat is belangrijk. Het is voor velen moeilijk om over de dood na te denken en om hierover te praten.

De artsenfederatie KNMG schrijft erover: “Het gesprek tussen de patiënt en de dokter over de laatste fase van het leven begint vaak te laat. En gaat daardoor niet zelden gepaard met teleurstellingen, onbegrip en het gevoel te laat te zijn om nog wezenlijke besluiten te nemen. Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet makkelijk, maar wel belangrijk. Het voorkomt misverstanden over de hulpverlening bij het sterven.”

Het is dus belangrijk dit gesprek op tijd te beginnen. Het kan emotioneel zwaar zijn, vaak zijn er meerdere gesprekken nodig en het heeft tijd nodig om alles te laten bezinken. Dingen die u kan bespreken zijn: wat zijn mijn angsten? Waar maak ik mij zorgen over? Waar wil ik sterven? Welke behandelingen wil ik nog wel en welke niet? Wat is voor mij kwaliteit van leven? Wil ik nog gereanimeerd worden? Wie wil ik dat aanwezig is bij het overlijden? Wil ik nog behandelingen in het ziekenhuis? En zo zijn er nog veel meer vragen die u kunt hebben.

Ik wil u uitdagen het gesprek over de dood te voeren met uw naasten. Dit kan veel opluchting en duidelijkheid geven. En uw dokter ziet u graag in de spreekkamer om dit onderwerp met u te bespreken.


Robert van der Doef

Huisarts te Ottersum

Naar het overzicht

© 2021  |  RvB Media - Topic Magazines  |  Privacyverklaring