De Thornsche Molen, volop in beweging

De Thornsche Molen is niet meer weg te denken uit het beeld van de Ooijpolder. Al tien jaar zet het bestuur van Stichting Thornsche Molen zich in. Eerst om de bouw van deze molen te realiseren en na de opening om de molen draaiend en in stand te houden.

De Thornsche Molen is niet meer weg te denken uit het beeld van de Ooijpolder. Al tien jaar zet het bestuur van Stichting Thornsche Molen zich in. Eerst om de bouw van deze molen te realiseren en na de opening om de molen draaiend en in stand te houden.

Op dit moment zijn we volop bezig met het realiseren van een project in het kader van 75 jaar vrijheid, een project dat inmiddels omarmd is door de gemeente Berg en Dal.

Het betreft een beeldengroep waarvan het ontwerp afkomstig is van de Kleefse kunstenares Anne Thoss. De beelden, dertig stuks, worden uitgevoerd in eikenhout. De grootste zal rond de 2,30 meter zijn. Ze verbeelden de vlucht van mensen bij angst en onderdrukking. De beelden worden grensoverschrijdend geplaatst nabij de Thornsche Molen. Vijftien in Nederland en vijftien in Duitsland. Nabij de beeldengroep wordt een paneel geplaatst met een ontroerend gedicht dat de visie achter de beeldengroep weergeeft. Rond februari 2020 zal alles gereed moeten zijn.

Parallel hieraan loopt een wandelrouteproject dat ook door stichting Thornsche Molen is geïnitieerd en wordt uitgevoerd. Deze wandelroute strekt zich uit van de Thornsche molen naar het Wylerbergmeer en vandaar via de kern van Zyfflich langs “de Snap” weer terug naar de Thornsche molen. Langs deze wandelroute, ongeveer 6 km, zullen twaalf kleine en drie grote panelen worden geplaatst met daarop een afbeelding over de geschiedenis van de regio en de vernietiging tijdens WO2. Op het paneel ook een QR-code waaronder u aanvullende informatie over de foto kunt vinden.

Door de jaren heen is een mooi donateursbestand opgebouwd. Voor de stichting een zeer waardevolle financiële steun voor de instandhouding van de molen. Nog altijd is financiële steun hard nodig en zijn nieuwe donateurs altijd welkom.

Het bestuur is een hechte club geworden, maar er is door een aantal leden aangegeven na tien jaar trouwe deelname te stoppen. Daarom zijn we op zoek naar nieuw en “jong” bloed. Wie voelt betrokkenheid bij de Thornsche Molen en voelt er tevens iets voor om zitting te nemen in het bestuur van de stichting? Laat van u horen!!

En wist u dat er iedere zondag een molenaar aanwezig is? Je kunt op deze dag de molen bezichtigen en de molenaar zal je alles over de molen vertellen. Daarnaast is het ook mogelijk om in groepsverband de molen te bezichtigen met een daarbij behorende presentatie in ons informatiecentrum. Hiervoor vragen wij € 4,- per persoon, ten behoeve van het molenonderhoud. 

Op 14 en 15 september zijn de openmonumentendagen waarop je met het hele gezin gratis de molen en zijn informatiecentrum kunt bezichtigen.

Meer info:

Naar het overzicht

© 2024  |  RvB Media - Topic Magazines  |  Privacyverklaring