GRAUWE KLAUWIER BROEDPAARTJE IN RIJK VAN NIJMEGEN

Zeldzame ‘zorro-vogel’ zomergast op natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide

Landgoed Mookerheide, 13 september 2022 – Op natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide heeft een grauwe klauwier paartje gebroed. Dat is bijzonder, want deze vogelsoort is zeldzaam en staat op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels. De waarneming van de vogel in het Rijk van Nijmegen is al bijzonder, maar het feit dat de grauwe klauwier heeft gebroed is extra goed nieuws. De drie jongen van het broedpaar zijn in augustus uitgevlogen.

Zeldzame ‘zorro-vogel’ zomergast op natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide

Landgoed Mookerheide, 13 september 2022 – Op natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide heeft een grauwe klauwier paartje gebroed. Dat is bijzonder, want deze vogelsoort is zeldzaam en staat op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels. De waarneming van de vogel in het Rijk van Nijmegen is al bijzonder, maar het feit dat de grauwe klauwier heeft gebroed is extra goed nieuws. De drie jongen van het broedpaar zijn in augustus uitgevlogen.

Voor Nederland is de grauwe klauwier een zomergast die laat in mei vanuit Afrika komt overgevlogen. Aan het eind van de zomer vertrekt hij weer om te overwinteren in Kenia, Tanzania en andere landen in zuidelijk Afrika. Ze jagen net als roofvogels; ze gaan op een hoge tak zitten om een prooi te spotten en gaan er dan achteraan. De naam ‘klauwier’ slaat op de gewoonte van de vogels om prooidieren op te hangen aan doornen van bramen of andere stekelige struiken, om zo een voedselvoorraad aan te leggen.

Bedreigde vogelsoort

De grauwe klauwier is ongeveer zo groot als een merel en eveneens een zangvogel. Het mannetje is een opvallende verschijning; zijn zwarte oogstreep lijkt op een ‘Zorro-masker’. Tot het midden van de vorige eeuw was de grauwe klauwier een algemeen voorkomende vogel. Daarna zette een enorme daling in. De grauwe klauwier staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels als bedreigd. De soort lijkt zich te herstellen, maar blijft uiterst kwetsbaar. Er zijn naar schatting tussen de 400 en 800 broedparen in Nederland, waarvan de meeste in Drenthe en Zuid-Limburg broeden. Het is bijzonder dat er nu een broedpaartje in het Rijk van Nijmegen is aangetroffen.

Bart Bulkens is natuurbeheerder van natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide. “Voordat we het beheer over dit natuurgebied van Natuurmonumenten overnamen werden de open gedeelten begraasd. Met ons kleinschalige en gestuurde beheer is meer natuurwinst te behalen. Ik ben erg trots dat dit grauwe klauwier paartje het Bremveld heeft uitgekozen om te komen broeden.”

Natuurbegraven Nederland en Natuurmonumenten werken nauw samen. Gezamenlijk stellen beide organisaties een plan op waarin wordt vastgelegd hoe natuurbegraven past in het natuurgebied, hoe zij dit gaan uitvoeren en hoe zij de natuur beheren. “Natuurbegraven Nederland zorgt voor de inrichting en het dagelijks natuurbeheer, begraven in de natuur en ondersteuning rondom het afscheid. Na de laatste natuurbegraving neemt Natuurmonumenten de zorg en bescherming van het gebied weer over, voor altijd. De keuze voor een natuurgraf draagt zo bij aan het behoud van deze natuur. Voor nu en voor de generaties die ons volgen,” vertelt Karin Verwielen, locatiemanager van natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide.

Wandeling met natuurbeheerder op 2 oktober
Elke 2e dag van de maand kun je meewandelen over de natuurbegraafplaats. Zo krijg je een goede indruk van natuurbegraven en van Landgoed Mookerheide. Bart Bulkens leidt de wandeling en vertelt over de natuur, over de historie van het landgoed en over natuurbegraven. De informatieve wandeling start om 10.30 uur vanaf het informatiecentrum aan de Heumensebaan 18 in Molenhoek, inloop vanaf 10.15 uur. De wandeling duurt ongeveer een uur. Na afloop staat de koffie en thee klaar en is er ruimte om vragen te stellen en na te praten. Deelname is kosteloos. Inschrijven via de website:

 

Naar het overzicht

© 2024  |  RvB Media - Topic Magazines  |  Privacyverklaring