Kalorama bouwt nieuw, volgende fase gestart

Boven op de berg aan de Nieuwe Holleweg 12 in Beek wordt het steeds mooier. Kalorama is hier volop aan het bouwen.

Boven op de berg aan de Nieuwe Holleweg 12 in Beek wordt het steeds mooier. Kalorama is hier volop aan het bouwen.

Er wordt in fases gesloopt en gebouwd zodat alle bewoners ook tijdens het bouwen, kunnen blijven wonen. Uiteindelijk maken álle bestaande gebouwen plaats voor nieuwbouw. Eind 2025 zal hier een compleet nieuwe woonwijk gerealiseerd zijn waar mensen wonen met een specifieke zorgvraag. De nieuwbouw van het Centrum voor doofblinden is dit voorjaar afgerond en de bewoners zijn aan het begin van de zomer naar hun nieuwe huis verhuisd. Nu staat de nieuwbouw van Kalorama in de startblokken. Zodra de sloop van het oude Centrum voor doofblinden gereed is, wordt vanaf medio september het terrein bouwrijp gemaakt voor de nieuwbouw van 48 studio’s voor mensen met dementie. De bouw voor deze fase 1 start in de week van 20 september. Projectleider Hans Cornelissen en manager Hanneke van Beusichem praten ons bij.

Wonen met een specifieke zorgvraag
Hans Cornelissen: “Op deze locatie van Kalorama wonen nu zo’n 130 mensen met een indicatie voor het verpleeghuis en dat blijft ook in de toekomst zo. Er wordt niet uitgebreid. Maar er komen wel drie compleet nieuwe gebouwen. De huidige hoogbouw verdwijnt en maakt plaats voor lagere gebouwen waar de bewoners komen te wonen. Kantoorplekken verdwijnen hier helemaal. We starten nu met fase 1 en dat is een gebouw met 48 studio’s en gemeenschappelijke ruimtes voor mensen met dementie. De architect heeft de gebouwen ontworpen met de bosrijke omgeving als uitgangspunt. Dat is straks terug te zien in de stenen en kleuren waardoor de nieuwbouw perfect past binnen het landschap. Het gebouw krijgt drie verdiepingen en wordt tegen de heuvel aangebouwd. Iedere verdieping sluit aan op een eigen tuin waardoor bewoners makkelijk naar buiten kunnen.” Hanneke van Beusichem: “We zijn heel blij dat hier straks alles nieuw is. Elke bewoner heeft dan een studio met eigen sanitair. Hier wonen mensen met een specifieke zorgvraag. Waarbij we de nadruk leggen op wonen en persoonsgerichte zorg. Daar gaat het om. We kijken allemaal uit naar de nieuwbouw omdat we dan nóg beter in staat zijn die persoonsgerichte zorg te bieden.”

Kleine woongroepen functioneren als zelfstandig huishouden
“In het nieuwe gebouw wonen straks 6 groepen van 8 bewoners. Iedere groep functioneert, samen met ondersteuning met onze collega’s en vrijwilligers, als een zelfstandig huishouden. Dat doen we nu ook al maar het nieuwe gebouw is daar straks nóg meer op toegerust. We maken gebruik van de nieuwste zorgtechnieken”, gaat Hans Cornelissen verder. “Zo maken we leefcirkels met gps-systemen die we op maat per bewoner kunnen afstellen zodat zij zich vrij en veilig door het gebouw en tuin kunnen begeven.”

Behoud van groen en aandacht voor de omgeving
“De ligging van deze locatie is uniek. De parkachtige omgeving behouden we. Het wordt een open woonwijk met weinig verkeer waar je heerlijk doorheen kunt wandelen. De bomen die hier staan, willen we zoveel mogelijk herplaatsen”, aldus Hans Cornelissen. “Bij het nieuwe Centrum voor doofblinden is het al gelukt om grote bomen opnieuw aan te planten. We hebben aandacht voor de omgeving tijdens het bouwproces. Zo kozen we bewust voor een sloopbedrijf dat met zo min mogelijk geluidsoverlast kan werken. Om parkeeroverlast voor de buurt te beperken, creëren we op ons terrein 50 nieuwe parkeerplaatsen. Gefaseerd bouwen wat wij hier doen, is soms lastig en complex. We willen de overlast voor bewoners minimaal houden en dat geldt natuurlijk ook voor onze eigen collega’s en omwonenden. En we bouwen gasloos, er komen warmtepompen, groendaken en zonnepanelen waarmee we in onze eigen energiebehoefte voorzien.”

Sfeerimpressie van de nieuwbouw
Op de website van Kalorama is een sfeerimpressie van de nieuwbouw te zien. Zie www.kalorama.nl/kalorama-bouwt-nieuw
Voor meer informatie over wonen bij Kalorama, neem dan contact op met ons Zorgbureau (024) 684 77 77

 

Naar het overzicht

© 2024  |  RvB Media - Topic Magazines  |  Privacyverklaring