Meer dan 90% van de financieringsaanvragen slaagt

Zelf een antwoord vinden op financieringsvragen voor aankoop van een pand of aanvullend bedrijfskapitaal en vervolgens de juiste keuze maken is best lastig in die grote vijver van geldverstrekkers. Hoe specifieker je investeringsdoel, hoe meer keuze. Herken je dit? Financieringsgilde is een franchiseorganisatie met zestig adviseurs die mkb-ondernemers onafhankelijk adviseren bij hun financiering. Aan het woord Mark van Uden die twee jaar geleden begon als adviseur bedrijfsfinanciering bij Financieringsgilde voor de regio Nijmegen.

Zelf een antwoord vinden op financieringsvragen voor aankoop van een pand of aanvullend bedrijfskapitaal en vervolgens de juiste keuze maken is best lastig in die grote vijver van geldverstrekkers. Hoe specifieker je investeringsdoel, hoe meer keuze. Herken je dit? Financieringsgilde is een franchiseorganisatie met zestig adviseurs die mkb-ondernemers onafhankelijk adviseren bij hun financiering. Aan het woord Mark van Uden die twee jaar geleden begon als adviseur bedrijfsfinanciering bij Financieringsgilde voor de regio Nijmegen.

Hij staat ons te woord in de nieuwe kantoorruimte in het verbouwde pand van Eskes & Partners Assurantie Adviseurs in Mook. “Wij bemiddelen voor zakelijke financieringen”, omkadert Mark van Uden zijn werkgebied. “De digitaliseringsslag bij banken leidde tot een verschuiving van het persoonlijke advies naar onafhankelijke adviseurs. Financieringsgilde heeft een landelijke dekking met deskundige adviseurs die bekend zijn met de lokale situatie. We zijn 100% onafhankelijk en daardoor krijg je als klant het beste product. We werken met wel zestig wereldwijde geldverstrekkers. Zelf heb ik zo’n vijfentwintig jaar ervaring in deze regio, aanvankelijk als accountmanager bij een bank en sinds twee jaar als zelfstandig financieringsadviseur. Ik heb inmiddels een mooi netwerk en ik werk samen met diverse accountants en administratiekantoren die mij inschakelen bij financieringsvraagstukken. Via onze database hebben we alle accountants- en administratiekantoren in beeld, maar ook makelaars- en verzekeringskantoren. Uiteraard benaderen mkb-ondernemers mij ook rechtstreeks om de financieringsmogelijkheden te bespreken, daarna volgt dan meestal overleg met de accountant.”

Beste voorwaarden, Grootste slagingskans, Voordeel en Geen gedoe
“Onze dienstverlening is gestoeld op vier pijlers: ‘Beste voorwaarden, Grootste slagingskans, Voordeel en Geen gedoe’. De ‘Beste voorwaarden’ en het ‘Voordeel’ kunnen we voor de klant realiseren vanwege onze onafhankelijkheid. We onderzoeken alle opties in de geldverstrekkersmarkt om zo de meest optimale financieringsvoorwaarden voor de klant te krijgen. Het ‘Voordeel’ is niet alleen de laagste rente, maar we wegen daarbij ook andere zaken af die nogal eens over het hoofd worden gezien. Bijvoorbeeld bij een onroerendgoedtransactie is het logisch dat je eerst kijkt naar de voorwaarden bij je huisbankier en dan een concurrerende offerte aanvraagt. Als je de keuze hebt tussen een bank die je helpt aan een financiering tot 65% ‘loan to value’ - ofwel het percentage van de leensom afgezet tegen de waarde van het onderpand - of een bank die een ‘loan to value’ percentage tot 90% rekent met daarbij de voorwaarde dat je je betalingsverkeer bij hen onderbrengt, dan klinkt dat laatste aantrekkelijk. Maar dat is, zeker voor grote bedrijven, zeer ingrijpend en kan grote gevolgen hebben. Ook bij een renteverlengingsvoorstel komt onze expertise van pas. Veel ondernemers gaan door tijdgebrek vaak (te) snel akkoord met het verlengingsvoorstel van hun huidige geldverstrekker. Door daar al vroegtijdig naar te kijken zijn kosten te besparen en is er dus winst te behalen. Wij kunnen in principe het hele spectrum aan financieringen regelen: onroerend goed in eigen beheer, commercieel vastgoed voor zowel residentiële als zakelijke verhuur, factoring, werkkapitaal voor de rekeningcourant, leasing van bedrijfsmiddelen en noem maar op.”

“De belangrijkste twee pijlers van onze dienstverlening zijn de ‘Grootste slagingskans’ en ‘Geen gedoe’. Veel mkb-ondernemers vangen namelijk bot als ze een financiering willen aanvragen en komen vaak voor gesloten deuren”, vervolgt Mark van Uden. “Financieringsgilde heeft contacten met bancaire instellingen, maar ook met alternatieve geldverstrekkers. Voor een overname-financiering kun je vaak minder goed bij een bank terecht. Een bank wil zekerheid, maar dit zijn vaak blanco investeringen zonder zekerheden, vooral als het gaat om een minderheidsdeelneming. Voor een extra zekerheid met staatsgarantie, sta je vaak privé borg en dat willen de meeste ondernemers liever niet. Daarvoor hebben we een aantal instellingen in ons aanbod die klanten vooral funden op rentabiliteit. Ze vragen geen extra zekerheden, maar rekenen dan wel een hogere rente. Het gaat om geldverstrekkers die vaak werken voor informal investors. Je hebt zo een veel grotere slagingskans dat je financiering wordt geaccepteerd. Op basis van de actuele jaarcijfers en de prognose van de accountant kan ik prima beoordelen of een aanvraag kans van slagen heeft. Soms concluderen we dat het nog te vroeg is, of dat de solvabiliteit niet toereikend is en het dus niet verantwoord is. Het eerste kennismakingsgesprek is inventariserend, informatief, vrijblijvend en kosteloos. Pas daarna kom ik met een voorstel over de werkzaamheden en mijn vergoeding. Geeft de klant dan groen licht, dan ga ik meteen aan de slag. De slagingskans van onze financieringsaanvragen is meer dan 90%! De 10% waarbij het onverhoopt niet lukt, dat is mijn risico. Ik blijf het aanspreekpunt en neem zelf ook contact op wanneer het rentecontract of financieringsovereenkomst verloopt. Zo kunnen we tijdig samen de (her)financieringsmogelijkheden bespreken. Als ondernemer wil je hierbij vooral ‘geen gedoe’ en volledig ontzorgd worden zodat je je kunt blijven bezighouden met je core business.”

Anticyclisch investeren
Een financieringsaanvraag vergt goed inzicht in de actuele situatie op de markt. Binnen Financieringsgilde delen de adviseurs onderling kennis en ervaringen uit, zowel online als tijdens bijeenkomsten. Een constructieve samenwerking en kennisuitwisseling, waarbij alle partijen profiteren, met name de mkb-ondernemer die op zoek is naar een passende financiering.

“Het loont echt om periodiek te bekijken of je als ondernemer nog de juiste financieringsmix hebt. Zeker bij nieuwe investeringen, als de bedrijfsomstandigheden wijzigen of de rente moet worden verlengd. Qua financiering zijn de zakelijke en de particuliere markt behoorlijk verschillend. Daalt het consumentenvertrouwen vanwege inflatie en energiecrisis, dan stagneert meteen de woningmarkt en houdt de particulier de hand op de knip. Sommige ondernemers investeren juist actief tijdens een laagconjunctuur. Zij maken van de crisis een kans en investeren dan om een voorsprong te hebben als de conjunctuur weer aantrekt. Ik heb veel ervaring, ken de markt op mijn duimpje en heb via Financieringsgilde toegang tot een groot aantal geldverstrekkers. Graag ga ik met de mkb-ondernemer om tafel om van gedachten te wisselen en zijn financieringswensen te bespreken”, sluit Mark van Uden uitnodigend af.

Financieringsgilde 
Mark van Uden
Groesbeekseweg 9, Mook
T. 085 4829308 / 06 13842483
mvanuden@financieringsgilde.nl

 

Naar het overzicht

Remi van Bergen

Over de schrijver

Remi van Bergen

Oprichter RvB Media en uitgever van 6 regionale edities Topic Magazine. Het gezicht van de regio en uw communicatie adviseur voor zichtbaarheid. Allrounder en in het bezit van jarenlange ervaring in de schrijvers- en communicatiewereld, altijd nieuwsgierig naar actualiteiten en bedrijvig in vrijwilligerswerk voor meerdere verenigingen.

Lees meer

© 2024  |  RvB Media - Topic Magazines  |  Privacyverklaring