Samenwerking is het sleutelwoord

Interview Centrummanager Clemens Binkhorst

Interview Centrummanager Clemens Binkhorst

Clemens Binkhorst is sinds jaar en dag Centrummanager in Cuijk. Hij zet zich graag in voor een ‘economisch sterk en sociaal leefbaar Cuijk’. Clemens komt zelf uit Cuijk, heeft er zijn eigen bedrijf: printservice Cuijk en kent de gemeente op zijn duimpje. Clemens heeft van allerlei ideeën liggen om Cuijk een nog bruisender geheel te maken. Een gesprek over de visie, de speerpunten, de pragmatische aanpak en vooral de samenwerking binnen en buiten Cuijk.

“Ik ben positief ingesteld en heb vertrouwen in een mooie toekomst voor Cuijk centrum. Om Cuijk toekomstbestendig te houden gaan we een paar dingen anders aanpakken en invullen. Leidraad hierbij is dat het centrum nog aantrekkelijk moet worden als dat het al is. Je ziet in alle winkelgebieden een krimpend aantal vierkante winkelmeters, er is veel concurrentie door online verkoop, sommige winkels moeten noodgedwongen hun deuren sluiten, maar ook bereiken winkeliers hun pensioenleeftijd en hebben moeite om een opvolger te vinden. Kortom, het is zaak om de knik naar boven te krijgen, ook hier in Cuijk.

Mijn belangrijkste taak is om ondernemers te stimuleren en faciliteren om het centrum economisch levend te houden. De consument is veel mondiger geworden en wil zijn schaarse tijd zo goed mogelijk zinvol besteden, dus ook in een winkelomgeving. Dat betekent dat we in het centrum van Cuijk blijven investeren in goede en snelle toegankelijkheid èn in beleving voor de bezoeker om hem te verleiden langer te blijven. In centrum Cuijk doen we het redelijk tot goed, echter is het oppassen dat we ons niet uit de markt prijzen door hoge huren. Tot aan de coronacrisis zien we een groeiend aantal bezoekers en werden veel evenementen en activiteiten georganiseerd. Echter beleving is voor de bezoeker meer dan alleen rondlopen en kijken. Juist door de bezoeker actiever te betrekken bij de activiteiten, echte participatie en interactie, creëert meerwaarde en beklijft de beleving veel beter. Je zorgt zo voor een positieve associatie met Cuijk en dat levert een andere gedachte op: Cuijk is synoniem voor ‘gezelligheid en reuring’. Met de coronacrisis weten we hoe belangrijk een warm, sociaal en gezellig centrum van Cuijk is. We waarderen het dan ook zeer dat inwoners uit de gehele gemeente ondanks de coronamaatregelen zijn blijven komen naar ons centrum.

Toekomstbestendig centrum Cuijk
Volgens Clemens zijn de voorwaarden voor een bruisend centrum in Cuijk volop aanwezig. “De kaders zijn al goed neergezet. We hebben ruimschoots parkeergelegenheid, een gezellige dorpskern, een breed winkelaanbod, veel goede horecagelegenheden en wanneer er geen corona is, een goed gevulde activiteitenagenda. Maar je moet ervoor waken om op je lauweren te gaan rusten ‘omdat het wel aardig loopt’.

Vandaag, ook in deze bizarre periode, werken we aan een toekomstbestendig centrum Cuijk, anders verliezen we de wedstrijd. Nadenken welke nieuwe winkels we willen aantrekken, de vestigingsmogelijkheden en huurprijzen onder de loep nemen. Wat kan de gemeente doen om zaken verder te faciliteren en te optimaliseren? We zullen dat vooral gezamenlijk moeten aanpakken. Ik ben nu bezig om met alle relevante partijen een verbinding te krijgen en gezamenlijk op te trekken: gemeente, pandeigenaren, ondernemers en bewoners, samen moeten we het doen!”

Clemens zoekt naast de samenwerking in het centrum, ook de samenwerking in de gehele gemeente Cuijk en daarbuiten. Je kunt van elkaar leren. Neem een voorbeeld, hoe je het probleem van hangjongeren of parkeerperikelen oppakt. Dat is in elk dorp een issuu. En ook hoe de evenementenagenda’s beter op elkaar af te stemmen zijn. Kortom, samenwerking is zowel binnen als buiten Cuijk hét sleutelwoord.”

Naar het overzicht

Remi van Bergen

Over de schrijver

Remi van Bergen

Oprichter RvB Media en uitgever van 6 regionale edities Topic Magazine. Het gezicht van de regio en uw communicatie adviseur voor zichtbaarheid. Allrounder en in het bezit van jarenlange ervaring in de schrijvers- en communicatiewereld, altijd nieuwsgierig naar actualiteiten en bedrijvig in vrijwilligerswerk voor meerdere verenigingen.

Lees meer

© 2024  |  RvB Media - Topic Magazines  |  Privacyverklaring