Kunst met een Boot-schap

In de zomereditie van Topic Magazine hebben de initiatiefnemers en kunstenaars verteld over de plannen voor twee kunstwerken aan de Niers in Goch (D) en Gennep. Ditmaal doet de Gennepse Bernadette Vermolen uit de doeken hoe ‘Kunst met een Boot-schap’ er straks uit gaat zien. Met het prijsgeven van de bootjes wordt een bescheiden tipje van de sluier opgelicht. Het totale ontwerp wordt vooralsnog verscholen gehouden voor het grote publiek.

In de zomereditie van Topic Magazine hebben de initiatiefnemers en kunstenaars verteld over de plannen voor twee kunstwerken aan de Niers in Goch (D) en Gennep. Ditmaal doet de Gennepse Bernadette Vermolen uit de doeken hoe ‘Kunst met een Boot-schap’ er straks uit gaat zien. Met het prijsgeven van de bootjes wordt een bescheiden tipje van de sluier opgelicht. Het totale ontwerp wordt vooralsnog verscholen gehouden voor het grote publiek.

Bernadette steekt van wal: “de boten, die van keramiek gemaakt worden, zijn nog blank. Zij worden de dragers van het cultuurhistorisch verhaal van onze streek langs de Niers. Engrober-tekeningen beelden dit uit. Om het ook jullie en uw verhaal te laten zijn, krijgt iedereen de kans om een deeltje te worden van het kunstwerk. Daarmee geef je het een ‘hart en ziel’.”

‘Ik en mijn vriendinnen’
Het kunstwerk krijgt een eigen karakter door de medewerking die iedereen uit de grensregio gaat verlenen. De uitvoering ligt in handen van de kunstenaar, het werkteam en de stichting Gennep-Niers-Goch.  Voor de decoraties doen zij een beroep op mensen die wonen aan beide zijden van de grens.  Bernadette Vermolen: “De eerste boot wordt geglazuurd met kindertekeningen en heeft als onderwerp Ik en mijn Vriendin(nen) en Ik en mijn vriend(en). Alle basisschoolkinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar uit Gennep, Heijen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide in de leeftijd van 4 tot 12 jaar mogen hieraan gratis deelnemen, in schoolverband. Zij mogen hun tekeningen, voorzien van naam, school en groep, insturen via school aan de familie Cloïn (Moutstraat 105, 6591HG) uit Gennep. Alle inzendingen worden opgeslagen in de databank en zijn later via een QR-code op de boot bereikbaar.”

Huwelijksbootjes
Nederlanders die getrouwd zijn met iemand uit Duitsland, of op een andere manier verbonden zijn met een Duitse partner worden uitgenodigd deel te nemen. Beide partners mogen ‘aanmonsteren’ in het huwelijksbootje. “We vragen hen zich aan te melden. Informatie die we graag ontvangen zijn namen van de partners en het jaar waarin de verbintenis begonnen is, en waar de stellen tegenwoordig wonen”, zegt Vermolen, “Ook horen we graag beknopte anekdotes, ervaringen en zijn foto’s altijd welkom.”
De ingestuurde gegevens worden opgeslagen in een database. Na het scannen van de QR-code op de boot is zijn de verhalen over aangemelde Nederlands-Duitse paren te lezen. “De deelnamen geven de meest intense verbinding tussen mensen een beeld en, dat draagt bij aan Samen leven in Vrijheid, Vrede en Vriendschap”, zegt de kunstenares, de persoonlijke bedragen kunnen verzonden worden. Via e-mail naar smart.artgennep@gmail.com. Per post sturen naar of persoonlijk afgeven bij familie Cloïn, Moutstraat 105, 6595HG in Gennep.

De deelname is vrijblijvend, maar een kleine bijdrage voor de realisatie en onderhoud van de QR-code wordt op prijs gesteld. Een bijdrage kan overgemaakt worden op de rekening van Stichting Gennep Niers Goch, NL 71 RABO 0311 0319 95. Bij een mogelijke storting vermelden: Kunstwerk Boot.

Kunstwerk; wie, wat, waar?
Voor de lezers een reminder en introductie over Kunst met een Boot-schap. Nu de gemeenschappen aan beide kanten van de Nederlands-Duitse grens elkaar steeds meer opzoeken en respecteren acht het samenwerkingsverband Gennep-Niers-Goch de tijd rijp de aangehaalde vriendschapsbanden te bezegelen met kunstwerken die de vriendschap en ontmoeting symboliseren. Aan de Niersdijk in Gennep en in (Stadt) Goch komen aan de rivier die beide stadjes verbindt kunstwerken. De objecten bestaan uit keramische (gevouwen) bootjes met een verhaal. Tekeningen, woorden en QR-codes vertellen over de verhalen van mensen.  De voertaal is Nederlands, Duits, Engels en natuurlijk dialect. Medio volgend jaar is het kunstwerk gereed. Gennep overhandigt vriend en buur Goch het eerste exemplaar.

Naar het overzicht

Jos Gröniger

Over de schrijver

Jos Gröniger

Schrijven, mezelf en anderen informeren!

Lees meer

© 2024  |  RvB Media - Topic Magazines  |  Privacyverklaring