Stichting Support Yayème helpt nog steeds in Senegal

De afstand tussen Boxmeer en het Senegalese Yayème is over de weg bijna zesduizend kilometer. Thuis houdt de in Afferden opgegroeide Boxmerenaar Jean Claessens bijna dagelijks een oogje in het zeil. Jean vormt met echtgenote Mia en de Bergense Annette Sierink het bestuur van Stichting Support Yayème. De stichting is al enkele decennia begaan met het wel en wee van de bevolking van het gelijknamige dorp.

De afstand tussen Boxmeer en het Senegalese Yayème is over de weg bijna zesduizend kilometer. Thuis houdt de in Afferden opgegroeide Boxmerenaar Jean Claessens bijna dagelijks een oogje in het zeil. Jean vormt met echtgenote Mia en de Bergense Annette Sierink het bestuur van Stichting Support Yayème. De stichting is al enkele decennia begaan met het wel en wee van de bevolking van het gelijknamige dorp.

Mia en Jean en zijn onderwijscollega Jan Wagelmans en diens echtgenote Ineke begonnen in 2008 met de stichting. Dat gebeurde jaren nadat beide echtparen in 1997 een bezoek hadden gebracht aan het Senegalese dorp waar Jeans broer John ontwikkelingswerk verrichtte. Mia en Jean waren tien jaar eerder voor het eerst in de streek in Senegal geweest waar de in 1996 overleden John (lokaal werd hij Yann genoemd) in Fimela neergestreken was. “Jan en Ineke en Mia en ik werkten samen voor Senegal. Jan was een collega van mij op de Maria Gorettischool in Gennep. Jan en Ineke gaven de aanzet tot de oprichting, en waren van plan tien jaar voor dit goede doel actief te willen zijn”, zegt Jean, “Het werden er bijna vijftien. Louis Laheij en Annette Sierink namen hun taken in 2012 over.”

Jarenlang verwierf Support Yayème regionale bekendheid door de schoolprojecten. “Al in 1987 werd op Maria Goretti de kerstactie gehouden voor Senegal. De door de kinderen gemaakte kerstversiering werd verkocht, en de opbrengst was voor de scholen in Fimela en Yayème”, zegt Jean.  Na de eeuwwisseling werd op de scholen in de gemeente Gennep de sponsoractie ‘Wandelen voor Water’ gehouden.” De opbrengst van de toenmalige acties werd besteed aan verbetering van schoolgebouwen in het dorpje. Zo werd in de beginjaren het dak vervangen, en werden drieëndertig toiletgebouwtjes geschonken aan de armste families in het dorp.

Uit de update die Jean geeft, blijkt dat de stichting nog steeds actief is in het Afrikaanse land. Stichting Yayème richt zich samen met een lokale afvaardiging op goede watervoorzieningen in Yayème en omgeving. “Het probleem is dat aansluitingen aan het einde van het systeem onvoldoende waterdruk hebben. Er is ondanks een waterleidingnet lang niet overal stromend water. Het probleem wordt provisorisch opgelost door ’s nachts water af te tappen voor de volgende dag  of water uit putten op te halen”, zegt Jean. De stichting kiest echter voor een structurele oplossing. Jean noemt het project ‘Water for Health’.  “We willen kranen op de wc’s en stromend drinkwater en om handen te wassen. Het doel is om op elke school drie toiletten te hebben.” Om het systeem te realiseren zijn er twee mogelijkheden. “Met elektrische pompen die werken via netstroom of met energie van zonnepanelen. De kosten variëren, afhankelijk van de uitvoering, tussen drie en zesenhalf duizend euro.” Het waterproject wordt uitgerold op tweeëntwintig scholen. “Op acht scholen zijn de voorzieningen al gerealiseerd”, zegt de Boxmerenaar.
Naast het aanpakken van de waterproblematiek is er het project ‘Verborgen Talenten’. Het project wordt uitgevoerd op een school voor kinderen met een beperking en is bedoeld voor slechthorenden en slechtzienden. “We kunnen door steun van bedrijven en fondsen speciale lesprogramma’s op refurbished laptops aanbieden”, zegt Jean.

Het bestuur van stichting Support Yayème bestaat momenteel uit drie leden. Jean en Mia Claessens en Annette Sierink besturen de organisatie die dankbaar werk verricht. “We komen ongeveer drie keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Daarnaast organiseren we acties om geld voor onze projecten in te zamelen”, zegt Jean, die vanuit Boxmeer fondsen werft voor de diverse projecten van de stichting. De medeoprichter van Support Yayème laat weten graag uitbreiding van het bestuur te willen. “Na het overlijden van Louis is er geen vervanger gevonden. Nu is dat eigenlijk toch meer dan welkom.  Zeker bij de organisatie van acties of presentaties op braderieën en markten zijn extra handjes gewenst. Mensen die dankbaar vrijwilligerswerk willen doen, kunnen bij de stichting informeren.”

Voor informatie e-mail naar info@supportyayeme.nl of surf naar

 

Naar het overzicht

Jos Gröniger

Over de schrijver

Jos Gröniger

Schrijven, mezelf en anderen informeren!

Lees meer

© 2024  |  RvB Media - Topic Magazines  |  Privacyverklaring