Studieorkest Helpt Elkander is meer dan muziek

Er zit muziek in de toekomst van de Afferdense fanfare Helpt Elkander. Een bezoek aan de repetitie van het studieorkest in dorpscentrum Iedershuus leert dat de muzikale vijver in het Bergense kerkdorp vol talent zit.

Het studieorkest is de opvolger van de samenspeelgroep. ,,Iedereen die een fanfare instrument wil bespelen, en nog niet over het B-diploma beschikt kan bij ons meespelen”, zegt Elia Wijgerde. Zij is met Miep Kroon - Rutten een van de ouderen uit het orkest dat door dirigent Bart Wolters geleid wordt.
De Afferdenaar die al zeven jaar de leiding heeft, legt uit hoe de jeugd bij het studieorkest en fanfare betrokken raakt. ,,Kinderen die starten in groep vier van de basisschool kunnen na de zomervakantie op blokfluitles. Een jaar later leren zij een fanfare instrument spelen. Na een half jaar gaan ze samen muziek spelen in de samenspeelgroep, en als ze dat onder de knie hebben kunnen zij aansluiten bij het studieorkest. Ze leren hier om samen met anderen te spelen, muziekpartijen te lezen en naar elkaars instrument te luisteren. Hier worden zij opgeleid voor het examen voor diploma B. Met dat papiertje kunnen zij aansluiten bij de fanfare”, zegt de dirigent, ,,Maar dan zijn we wel zo’n 4 à 5 jaartjes verder. De totale amateurmuziekopleiding kan zelfs tot circa 8 jaar duren.”

Er zit muziek in de toekomst van de Afferdense fanfare Helpt Elkander. Een bezoek aan de repetitie van het studieorkest in dorpscentrum Iedershuus leert dat de muzikale vijver in het Bergense kerkdorp vol talent zit.

Het studieorkest is de opvolger van de samenspeelgroep. ,,Iedereen die een fanfare instrument wil bespelen, en nog niet over het B-diploma beschikt kan bij ons meespelen”, zegt Elia Wijgerde. Zij is met Miep Kroon - Rutten een van de ouderen uit het orkest dat door dirigent Bart Wolters geleid wordt.
De Afferdenaar die al zeven jaar de leiding heeft, legt uit hoe de jeugd bij het studieorkest en fanfare betrokken raakt. ,,Kinderen die starten in groep vier van de basisschool kunnen na de zomervakantie op blokfluitles. Een jaar later leren zij een fanfare instrument spelen. Na een half jaar gaan ze samen muziek spelen in de samenspeelgroep, en als ze dat onder de knie hebben kunnen zij aansluiten bij het studieorkest. Ze leren hier om samen met anderen te spelen, muziekpartijen te lezen en naar elkaars instrument te luisteren. Hier worden zij opgeleid voor het examen voor diploma B. Met dat papiertje kunnen zij aansluiten bij de fanfare”, zegt de dirigent, ,,Maar dan zijn we wel zo’n 4 à 5 jaartjes verder. De totale amateurmuziekopleiding kan zelfs tot circa 8 jaar duren.”

Wie denkt dat het studieorkest zich beperkt tot het spelen van enkel muziek wordt op andere gedachten gebracht door het relaas van Elia en Miep. ,,Het studieorkest bestaat 25 jaar, en in die periode hebben we heel wat meer gedaan dan muziek maken. We organiseren diverse activiteiten zodat de leden elkaar ook buiten de repetities en uitvoeringen treffen. Muziek is leuk, maar ook het randgebeuren is boeiend. Daarnaast verzorgen we concerten op locatie. In het verleden speelden we in Disneyland Parijs, op Duitse kersmarkten en in Giethoorn.” Dirigent Bart valt de beide dames bij. ,,Ik vergelijk het met het voetballen in een team. Na de wedstrijd is er de derde helft, en na een training wordt een drankje genuttigd in het clubhuis. Daar ontstaat de teamgeest. Dat bereiken we bij Helpt Elkander ook met de nevenactiviteiten, zonder meer draagt dit bij aan een fijne manier van muziek maken.”

In Afferden en in de gemeente Bergen waar diverse verenigingen als gevolg van de bevolkingskrimp samenwerken, is het studieorkest nog steeds een zelfstandig opererende organisatie. ,,De Afferdense jeugd kan in het eigen dorp muziekspelen”, zegt Miep. Dat neemt echter niet weg dat het studieorkest op enkele vlakken de handen met Bergense collega-verenigingen ineenslaat. ,,De stichting Bevordering Blaasmuziek Gemeente Bergen (BBGB) houdt jaarlijks het project Windkracht 6 terwijl er ook het Solistenconcours is”, zegt Bart, ,,In november is er het Euregioconcert waar verenigingen uit de grensregio aan deel kunnen nemen.” In eigen dorp verzorgt de fanfare Helpt Elkander door het jaar serenades bij jubilea en diverse optredens. Op zondag 29 september trakteert de muziekvereniging het dorp op het jaarlijkse kermisconcert in zaal De Pruuver.

De eigen activiteiten en de samenwerking staan buiten kijf, maar muziek spelen biedt veel meer. ,,Er wordt gezegd dat muziek slim maakt. Het is goed voor de ontwikkeling van kinderen”, zegt Elia. ,,Wie muziek speelt, spant zich in maar het resultaat zorgt voor ontspanning hoor. Muziek maken is een mooie hobby. Het geeft een enorme kick om te zien waartoe de repetities leiden. Bij een uitvoering ervaar je waarvoor je het allemaal gedaan hebt”, zegt de dirigent, die het leerlingenorkest overigens gaat verlaten. ,,Ik sta zeven jaren voor het studieorkest, het is nu mooi geweest en tijd voor een nieuwe fase met andere uitdagingen. Het begeleiden van dit orkest is een mooie hobby. Het is prachtig om mensen enthousiast te maken voor muziek.”

 

Naar het overzicht

Jos Gröniger

Over de schrijver

Jos Gröniger

Schrijven, mezelf en anderen informeren!

Lees meer

© 2024  |  RvB Media - Topic Magazines  |  Privacyverklaring