Dieren beschermen in Wijchen-West

De bouwplannen van Wijchen-West liggen inmiddels op tafel. Een van de partijen die de plannen goed bekijkt en beoordeelt, is Natuur Wijchen. Deze vereniging zet zich met name in voor de huidige bewoners van het gebied: de talloze soorten dieren. Theo Hesen: “Natuur Wijchen zet zich voor hen in. We kijken niet alleen naar de dieren die op de lijst beschermde soorten van Wet natuurbescherming staan, maar naar álle soorten. Wij vinden dat we voor alle dieren zorgplicht hebben.”

De bouwplannen van Wijchen-West liggen inmiddels op tafel. Een van de partijen die de plannen goed bekijkt en beoordeelt, is Natuur Wijchen. Deze vereniging zet zich met name in voor de huidige bewoners van het gebied: de talloze soorten dieren. Theo Hesen: “Natuur Wijchen zet zich voor hen in. We kijken niet alleen naar de dieren die op de lijst beschermde soorten van Wet natuurbescherming staan, maar naar álle soorten. Wij vinden dat we voor alle dieren zorgplicht hebben.”

Plannen aangepast voor de dieren
“Er zijn momenteel veel bouwplannen voor Wijchen-West. Wij, natuurbeschermers, snappen dat de bouw nodig is, er is immers een wooncrisis. Maar we moeten niet vergeten dat ook natuurwaarden op het spel staan. Het is onze taak de natuur te beschermen en ervoor te zorgen dat deze behouden blijft. Natuur die verloren gaat dient gecompenseerd te worden. Vooral diverse diersoorten lopen op dit moment gevaar in Wijchen-West. Voor hen moeten er goede alternatieven gevonden worden. De Wet natuurbescherming hanteert een lijst met bedreigde diersoorten. Een aantal daarvan komt in dat gebied voor, zoals de huismus, sperwer, dwergvleermuis, watervleermuis, bever, eekhoorn, das, steenmarter, bunzing en wezel, poelkikker en de Iepenpage. Daarnaast zijn er veel andere diersoorten die daar leven, zoals egels en algemene broedvogels als merels, eksters en roodborstjes. We moeten ervoor zorgen dat zij hun leefgebied niet kwijtraken. Daarvoor is het belangrijk dat niet het totale gebied bebouwd wordt, zoals oorspronkelijk het plan was. Eén zijde moet woningvrij blijven, voor bijvoorbeeld de watervleermuizen en de eekhoorns. Eekhoorns hebben een stuk bos nodig om in te leven. Je kunt wel alles weghalen en een nieuw stuk bos aanplanten, maar dat kost twintig jaar voordat het voldoende begroeid is. De poelkikker heeft sloten nodig, die moeten er ook zijn. Als de bestaande sloten nu dichtgegooid zouden worden, worden de dieren begraven. De oude plannen zijn inmiddels aangepast. De gesprekken met de gemeente en projectontwikkelaar hierover monden soms uit in pittige discussies. Zij willen zo snel mogelijk beginnen met bouwen. Voor de projectontwikkelaars is natuurcompensatie ook een kostenpost, maar regels zijn regels. Volgens de wet moet er vijfentwintig hectare natuur aangelegd worden als natuurcompensatie. Zorgdragen voor de natuur is een stukje maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Respect voor de natuur
Het bestemmingsplan ligt bijna op tafel en het natuurplan, met daarin plannen voor het natuurcompensatiegebied en het beschermen van de diersoorten, is er een onderdeel van. In de huidige plannen wordt het natuurcompensatiegebied een onderdeel van een ecologische verbindingszone van verschillende natuurgebieden. Zo kunnen bijvoorbeeld de das en kamsalamander rondtrekken en hierdoor zijn ze minder kwetsbaar. “We hopen wel nog wat toe te kunnen voegen aan die plannen. Bijvoorbeeld dat er iepen worden gepland in plaats van eiken, voor de zeldzame vlindersoort Iepenpage die daar voorkomt. Zoals de plannen er nu uitzien, gaat er natuur verloren maar komt er wel weer flora en fauna voor terug en daar zijn we blij mee. Zolang er met respect wordt omgegaan met de natuur, kunnen we met de plannen leven. Het is voor alle partijen water bij de wijn doen. Natuurlijk heb je het liefst dat de natuur zo blijft als het is, maar dat is maatschappelijk gezien ook niet haalbaar. En als de ecologische verbindingszone versterkt wordt, is dat ons ook veel waard.”

 

Naar het overzicht

Nicole Janssen

Over de schrijver

Nicole Janssen

Schrijven is echt haar passie. De interesse in het verleden en in mensen van nu en hun dagelijkse leven, kan ze goed toepassen in haar werk als tekstschrijver voor Topic Wijchen.

Lees meer

© 2024  |  RvB Media - Topic Magazines  |  Privacyverklaring