Tien jaar Fokuswoningen in Groesbeek

Voor mensen met een lichamelijk beperking vormen Fokuswoningen een uitkomst. Ze kunnen hulp krijgen als ze dat wensen en daardoor kunnen ze leven zoals ze willen.

Voor mensen met een lichamelijk beperking vormen Fokuswoningen een uitkomst. Ze kunnen hulp krijgen als ze dat wensen en daardoor kunnen ze leven zoals ze willen.

Bewoner Gerrie Eijkhout en ADL-kracht(zie kader) Heidi Lentjes vertellen graag en enthousiast over het fenomeen Fokuswoningen. Op 1 maart jongstleden bestond Fokus Groesbeek Drulse Beek tien jaar. Het is een prachtig project en we zijn zeer benieuwd hoe dit project in Groesbeek van de grond kwam.

Het ontstaan
Gerrie: “Fokuswoningen vind je in heel Nederland. Het concept zal zo’n vijftig jaar bestaan, vermoed ik. Eind jaren ’90 zat ik in de belangengroep ‘Platform’. We kwamen op voor de belangen van mensen met een lichamelijke beperking. Hier werd het idee geboren om Fokuswoningen naar Groesbeek te halen, dus zochten we contact met Herman Thijssen, de toenmalige directeur van woningbouwvereniging Sint Jozef, tegenwoordig Oosterpoort. Herman was meteen enthousiast.  We gingen in overleg met de landelijke stichting Fokus. Er ontstonden plannen voor een Fokusproject nabij park Mariëndaal, op de oude plek van de Mavo. Er was echter één voorwaarde: we moesten minstens dertig kandidaten hebben voor het project. En die hadden we toen niet. Dus gingen we samen met Fokus mensen werven. Toen we die bij elkaar hadden, doorliepen we het hele subsidietraject, en moest er een plek gezocht worden. Dat deden we samen met Oosterpoort, Fokus en toenmalig wethouder Sjaak Thijssen. Het werd uiteindelijk de Drulse Beek. In april 2008 gingen alle lichten op groen. Fokus, de gemeente Groesbeek, Oosterpoort en het ministerie van VWS gaven hun goedkeuring.” Op 1 maart 2012 werden de woningen opgeleverd. Wat waren de betrokkenen toen blij. Eindelijk, het was gelukt. Fokusprojecten worden gesubsidieerd door de Wet Langdurige Zorg(WLZ). Binnen de WLZ is er voor organisaties als Fokus een speciale regeling. Om voor een Fokuswoning in aanmerking te komen heb je wel een indicatie nodig voor minimaal vijf uur ADL-ondersteuning per week.

Werken op afroep
Heidi: “Het is fijn om hier te werken. Ik werk hier nu negen jaar en al die tijd met plezier. Fokus Groesbeek bestaat uit zes kleine woontorens, met in totaal zeventien woningen. Ik kom bij alle bewoners. Er is dag en nacht, zeven dagen per week personeel aanwezig op onze eigen ADL-unit, hier verderop in de straat. We zijn op afroep beschikbaar; als iemand ons nodig heeft kunnen ze ons oproepen via een alarm-intercomsysteem, maar het is ook mogelijk van tevoren een afspraak te maken. De bewoners bepalen zelf wanneer ze geholpen willen worden. Wij zijn er voor de mensen. De zorgvraag is heel divers. Van steunkousen aan- en uittrekken, wassen, douchen, aan- en uitkleden, uit en in bed helpen, brood smeren tot hulp bij ademhalingsondersteuning.”

Gehecht aan vrijheid
De woningen ogen ruim en licht, met veel bergruimte. En ze zijn duurzaam; de energie wordt deels opgewekt door zonnecollectoren. De fokuswoningen liggen verspreid in de woonwijk. Gerrie: “Ik woon hier heel prettig. De buurt en de woning zijn top. Ik kan hier mijn leven leiden zoals ik wil en hoef aan niemand verantwoording af te leggen. Bovendien kan ik hulp inroepen als ik dat zelf wil. Dat is erg prettig. Ik voel me hier vrij en ben erg gehecht aan mijn vrijheid voor zover ik die hebben kan. Deze manier van leven was voor mij de  reden om mij intensief in te zetten voor Fokus in Groesbeek, niet alleen voor mezelf, ook voor anderen.”

Zelfregie
Heidi: “Als mensen bijvoorbeeld in het dorp iemand in een rolstoel zien, realiseren ze zich meestal niet hoeveel zorg er aan vooraf gaat voordat iemand in die rolstoel zit. Als wij mensen verzorgen, hangt er een rustige sfeer. Het tempo kan de bewoner zelf bepalen, wij passen ons aan. We nemen niets over wat niet nodig is, de bewoner voert de regie bij zijn verzorging.”

Op weg helpen
Veel mensen weten niet wat Fokus inhoudt. Hopelijk draagt dit artikel dus een steentje bij aan de bekendheid ervan. Gerrie: ”Wist je dat hier ook mensen wonen zonder lichamelijke beperking?! Ze wonen dan samen met iemand die lichamelijk beperkt is en dus een indicatie heeft.” Heidi: “Het is fijn voor de partner dat hij of zij de zorg los kan laten. Je blijft dan partner en je wordt geen mantelzorger. Ach, weet je, het is gewoon prettig werken hier. Ik ben blij dat ik mensen op weg kan helpen om te leven zoals ik het zelf ook doe.” Gerrie: “En dat is voor de bewoners heel erg fijn”.

We zoeken nieuwe collega’s
Na het interview vragen we aan Heidi en Gerrie: "Willen jullie nog iets kwijt, waarvan je denkt: dat moet perse in het verhaal vermeld worden?" “Jaaaa”, roepen ze beiden in koor, “ik heb nog wel iets.” Het blijkt bij beiden een roep om personeel te zijn. Dat is overal een schaars goed in deze tijd. Heidi: “Nieuwe handen aan het bed kunnen we hier goed gebruiken. We zijn dus op zoek naar nieuwe collega’s. Het is leuk en dankbaar werk. Een vooropleiding in de zorg heb je er niet voor nodig, wel motivatie en enthousiasme! Je wordt geschoold door Fokus middels een interne opleiding. Bovendien kom je terecht in een gezellig team. Jong en oud werken hier eendrachtig samen aan hetzelfde doel.” Gerrie: “Wat dat doel is? Dat de bewoners van de Fokuswoningen hun leven kunnen leiden zoals ze dat zelf willen. Het zou dus fijn zijn als mensen zich aanmelden.”

Heb je interesse om bij Fokus Groesbeek Drulse Beek te werken? Voor meer informatie kun je bellen met Fokus Groesbeek, 024 - 3976800

Over Fokuswonen

De bewoner voert zelf de regie
Vrijheid en gewoon leven met een fysieke beperking. Fokus maakt het mogelijk. Een Fokuscliënt woont in een volledig aangepaste, gelijkvloerse woning. De woningen liggen verspreid in een woonwijk of appartementengebouw en zien er van buiten niet als een aangepaste woning uit. De woning wordt gehuurd van een woningcorporatie en Fokus verleent ADL-assistentie op afroep en aanwijzing. 

ADL-assistentie
Hulp bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), is 24 uur per dag, 7 dagen per week, mogelijk, altijd op afroep van de cliënt. De cliënt bepaalt wat er moet gebeuren, wanneer en hoe. Dat is het bijzondere van Fokus: de cliënt heeft zelf de regie in handen! ADL-hulp vindt plaats wanneer iemand bepaalde handelingen niet zelf kan doen. Denk daarbij aan: lichamelijke verzorging, aan- en uitkleden, verplaatsingen in en om het huis, toiletbezoek, eten en drinken, eenvoudige verpleegtechnische handelingen. Fokus is actief in heel Nederland. Er zijn ongeveer veertienhonderd Fokuswoningen in bijna honderd Fokusprojecten.

Naar het overzicht

Jan de Valk

Over de schrijver

Jan de Valk

Jan schrijft met passie en beleving en dat lees je terug!

Lees meer

© 2024  |  RvB Media - Topic Magazines  |  Privacyverklaring