Dialoogmuseum De Crypte weet bezoekers te raken

Musea zouden meer interactief moeten zijn. De bezoekers willen niet langer alleen passief ontvangen, maar ze willen ook zelf input kunnen leveren op de inhoud. Om die reden veranderde religieus kerkmuseum De Crypte in het ‘Dialoogmuseum’ De Crypte.

Musea zouden meer interactief moeten zijn. De bezoekers willen niet langer alleen passief ontvangen, maar ze willen ook zelf input kunnen leveren op de inhoud. Om die reden veranderde religieus kerkmuseum De Crypte in het ‘Dialoogmuseum’ De Crypte.

Met directeur Daan Lodder en curator William Higgins aan het roer vaart het museum in de kelder van de Sint Martinuskerk in Gennep een nieuwe koers. Het duo vertelt bevlogen over de ontwikkelingen en de toekomstplannen.

Bezoekers van wat vroeger het religieus kerkmuseum De Crypte was, kijken bij een terugkeer hun ogen uit. Het museum dat door wijlen deken en pastoor Huisman gestart werd, bood eerst vooral een grote diversiteit aan objecten. Vitrines met rozenkransen, medaillons, kandelaars en andere voorwerpen uit de katholieke kerk vulden de crypte van de kerk in Gennep. Nieuwe bezoekers keken er uren hun ogen uit maar van interactie was geen sprake.

Na het overlijden van grondlegger pastoor Huisman en het uitbreken van de Coronapandemie stond de tijd stil in De Crypte. Daarna werden vrijwilligers gezocht die het kerkmuseum wilden openen en het een krachtige impuls konden geven. Daan Lodder, die vanuit Den Bosch naar Gennep verhuisd was, zag de ‘noodoproep’ in De Gennepenaar en reageerde. Hij gebruikte zijn opgedane ervaring en wist te overtuigen, hij werd directeur. Ook William Higgins, die in Siebengewald woont, zag de berichten over de nieuwe plannen voor De Crypte. De uit Barneveld afkomstige audiovisueel kunstenaar en handwerksman is de curator. “We zagen de collectie en waren verrast door de inhoud en grote schoonheid. Wij voelden ons geroepen”, zeggen de twee. “Maar we misten de rode draad, en zagen dat hier de angst voor leegte heerste. Het resultaat was dat de bezoekers door de bomen het bos niet meer zagen.”  

Samen gingen de directeur en de curator aan de slag om het museum naar eigen inzicht in te richten. “Pastoor Kessels liet ons daarin vrij”, zegt Daan Lodder, die het vertrouwen niet beschaamde. Higgins en Lodder gingen voorzichtig te werk bij het herinrichten van de museumruimte. “We hebben goed nagedacht over wat we wilden hebben.” Toen het tweetal enige tijd bezig was, nam de pastoor een kijkje. “Hij zei dat het hem beviel, en dat was de bevestiging dat we goed bezig waren.”
Toch is het volgens curator en directeur niet de inrichting die bepalend is voor de aantrekkelijkheid van een museum. Het Dialoogmuseum De Crypte wijkt daarin niet bij af van de rest. “Het zijn de gidsen die het verschil maken. Zij vormen de kracht van musea. Een goede gids weet de bezoekers te raken en kan de interactie op gang brengen. Hij of zij moet de dialoog kunnen voeren en met de bezoekers standpunten kunnen uitwisselen”, zegt William Higgins. “En het museum moet zeker ook de jongeren aanspreken. En dat kan in het Dialoogmuseum”, vult Daan Lodder aan, “We richten ons niet alleen op de jongere als bezoeker, maar ook kan bijvoorbeeld een student het vrijwilligerswerk als stagiair verrichten.”

De twee vertellen tijdens een rondgang door het Dialoogmuseum hoe zij de interactie op gang brengen. “In deze biechtstoel komen er reacties los. We stellen vragen waardoor een dialoog ontstaat. Even verderop vragen we de bezoekers of ze plaats willen nemen in de preekstoel en de aanwezigen willen toespreken. We noemen het de ‘preek van de leek’.  We vragen dan ook of het echt een preek is.

Daan Lodder en William Higgins vertellen nog meer plannen voor het Dialoogmuseum te hebben. “We willen een filmruimte creëren, die ook een studieruimte kan zijn. En we gaan kijken of het mogelijk en betaalbaar is het museum te verduisteren om de collegereeks ‘Lezen in het donker’ te kunnen voortzetten”, zegt Higgins, die met lichteffecten en videokunst verrassende beelden op de wanden weet te creëren. “Door spotjes te verstellen of ander licht te gebruiken kunnen we beelden uitlichten. En daarnaast bieden we de veelbelovende kunstschilder Jesse van Dun de kans zijn werken te exposeren.” Ook wordt de kerk betrokken bij de rondleidingen in het museum.

De ingeslagen weg blijkt de bezoekers te bevallen. Ook ouderen zijn verrast door de nieuwe benadering. “We geven het Dialoogmuseum een gemeenschapsrol”, zegt Daan Lodder, die bijval krijgt van de Gennepse Annette Jetten-Sevriens, die nauwe banden onderhield met oprichter pastoor Huisman. “Hij zou dit prachtig gevonden hebben en zou dit zeker kunnen waarderen.”

Het Dialoogmuseum De Crypte nodigt zeker uit voor een bezoek. Wie op voorhand meer wil weten volgt De Crypte op Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Zie ook

Naar het overzicht

Jos Gröniger

Over de schrijver

Jos Gröniger

Schrijven, mezelf en anderen informeren!

Lees meer

© 2024  |  RvB Media - Topic Magazines  |  Privacyverklaring