Honderden op de bres voor zwembad Pica Mare

Luctor et Emergo…Als de ‘Red Ons Zwembad Coalitie’ nog een lijfspreuk zoekt, is ‘Ik worstel en kom boven’ een ijzersterke. Het grote aantal ondertekenaars van de petitie tegen sluiting van het zwembad Pica Mare, gebruikers en andere sympathisanten, weten zeker dat het bad in Gennep bestaansrecht heeft. Financiën alleen mogen niet bepalend zijn voor het bad. “Het is niet te begrijpen dat in een van de achttien rijkste landen ter wereld geld vóór het maatschappelijke aspect gaat”, zegt Willem Elders, de trainer, voorzitter en lid van zwemvereniging Vivalo. Aan de muur in het zwembad prijkt een stille maar desondanks sprekende getuige van de weerstand  tegen dreigende sluiting van het bad ‘Red ons bad’ meldt een metersgroot spandoek. “Er komen straks ook t-shirts van”, zegt de strijdbare Willem Elders.

Luctor et Emergo…Als de ‘Red Ons Zwembad Coalitie’ nog een lijfspreuk zoekt, is ‘Ik worstel en kom boven’ een ijzersterke. Het grote aantal ondertekenaars van de petitie tegen sluiting van het zwembad Pica Mare, gebruikers en andere sympathisanten, weten zeker dat het bad in Gennep bestaansrecht heeft. Financiën alleen mogen niet bepalend zijn voor het bad. “Het is niet te begrijpen dat in een van de achttien rijkste landen ter wereld geld vóór het maatschappelijke aspect gaat”, zegt Willem Elders, de trainer, voorzitter en lid van zwemvereniging Vivalo. Aan de muur in het zwembad prijkt een stille maar desondanks sprekende getuige van de weerstand  tegen dreigende sluiting van het bad ‘Red ons bad’ meldt een metersgroot spandoek. “Er komen straks ook t-shirts van”, zegt de strijdbare Willem Elders.

Nog geen gelopen koers
De Vivalo-praeses vertelt over de zwemmarathon die op zaterdag 18 en zondag 19 november gehouden werd. Organisatorisch verliep de marathon, een paar kleine onvolkomenheden daargelaten, vlekkeloos. Het resultaat was enorm. Willem glundert: “Weet je dat er vierhonderd deelnemers waren, en dat inmiddels meer dan tweeduizend mensen de petitie ondertekend hebben. Dat is ook te danken aan de media-aandacht die we kregen. De kranten en de omroep besteedden er volop aandacht aan. Wethouder Janine van Hulsteijn sprak waardering uit voor de acties, en de burgemeester zei dat het gebouw en het bad een goede indruk op hem maakte.” Het sluiten van het zwembad is wat de voorzitter betreft nog lang geen gelopen koers. De ‘Red ons Zwembad Coalitie’ van de acht gebruikers: Zwemkanjers, zwembad De Groes, Dichterbij, Stichting Naturistisch Zwemmen, Duikvereniging Atlantis, Zwemvereniging Vivalo, Gennep Vitaal en de trimzwemmers van Vebego, heeft nog een aantal activiteiten op de rol staan. “We habben een stand op de kerstmarkt van 16 en 17 december in Gennep en op 8 januari gaan we met zoveel mogelijk mensen in optocht naar het stadhuis. Daar heeft de gemeenteraad op dat moment een raadsinformatiebijeenkomst. We gaan daar dan de petitie aanbieden. En we hebben een Facebookpagina, Red ons Zwembad. Bovendien benaderde onze secretaris Chiel Hendriks, een aankomend politicoloog, de raadsfracties voor een gesprek voorafgaand aan de bijeenkomst in januari.”

Vebego
Al deze acties zijn ingegeven door het dreigende sluiten van zwembad Pica Mare dat een sterk verouderde installatie heeft. Er liep dit jaar een onderzoek naar de toekomst van het bad. De technische staat van het zwembad is verouderd waardoor de kosten voor onderhoud oplopen. Het onderzoek richtte zich op de scenario's renovatie, nieuwbouw en sluiting. Er waren gesprekken met exploitant Vebego en de gebruikers. Uit de gesprekken met Vebego werd duidelijk dat er technisch veel storingen ontstaan en de energiekosten steeds meer oplopen. Daar staat tegenover dat de intensiteit van gebruik van het zwembad goed is. Die informatie is met de gemeenteraad gedeeld tijdens een bezoek aan het zwembad. De gemeenteraad bespreekt het onderzoek en de toekomst van Pica Mare in de genoemde raadsinformatiebijeenkomst van 8 januari 2024.

Sociale functie
Bekend is dat de financiële situatie van de gemeente Gennep geen grote uitgaven toelaat. De gemeente staat voor flinke bezuinigingen omdat de overheidsbijdrage komende jaren flink terugloopt. Dat gegeven lijkt weinig perspectief te bieden voor het in stand houden van het zwembad. “De ‘Red ons Zwembad Coalitie’ ziet dat anders”, zegt Willem Elders. “Financiën zouden niet bepalend moeten zijn voor het behoud van een voorziening met een sociale functie. Nederland behoort tot de rijkere landen van de wereld en dan is geld bepalend bij een discussie of dit bad open kan blijven? Er zijn veel gebruikers die baat hebben bij zwemmen. Kinderen moeten toch kunnen leren zwemmen? Het kan dan toch niet dat in de tijd dat bewegen steeds voornamer wordt een zwembad zou moeten sluiten?” De Vivalo-voorzitter en spreekbuis van Red ons Zwembad spreekt de stelling dat tijdelijke sluiting funest voor het zwembad zou zijn, tegen. “Dat wordt gezegd ja, maar ik denk dat je met gebruikers en de beheerders van uitwijklocaties afspraken zou moeten maken over de terugkeer ná een opknapbeurt. En ik denk trouwens echt dat nieuwbouw op termijn goedkoper is dan renoveren. Aan een nieuw zwembad heb je in de beginperiode zeker geen onderhoud. ”Willem Elders weet het zeker. “We zijn honderd procent tegen sluiting. Ik denk dat er inmiddels genoeg argumenten voor behoud van dit zwembad zijn aangedragen. We weigeren ons neer te leggen bij sluiting en gaan door.” Luctor et Emergo, dus.

Historie zwembad
Niersstad Gennep heeft al meer dan een halve eeuw een overdekt zwembad aan de Picardie. Het zwembad aan de Picardie werd in januari 1970 geopend. De bouw die in rap tempo (zes maanden) gerealiseerd werd, kostte bijna vierenvijftig jaar geleden driekwart miljoen (750.000) gulden. Het bad dat jaren beheerd werd door Sportfondsen NV bestond tot medio jaren negentig alleen uit een vijfentwintigmeter bassin. Na de grootscheepse verbouwing werd het zwembad uitgebreid. Er kwam een kinderbad bij en een zwembassin met waterglijbaan. Het complex heet sindsdien Zwembad Pica Mare.

 

Naar het overzicht

Jos Gröniger

Over de schrijver

Jos Gröniger

Schrijven, mezelf en anderen informeren!

Lees meer

© 2024  |  RvB Media - Topic Magazines  |  Privacyverklaring