Springlevend Vitesse’08 barst van ambities

Het bedrijven van sport verloopt met ups & downs. Ingegeven door factoren als persoonlijke gesteldheid, tijd en motivatie zijn sporters in clubverband prestatief en recreatief ingesteld. Van bestuurders van een vereniging wordt een constante motivatie en niveau verlangd. Daardoor zijn de vrijwilligers met bestuurlijke verantwoordelijkheid steeds moeilijker te vinden. Maar bij SV Vitesse’08 is de zoektocht geslaagd. Kersverse voorzitter Roger Geutjes is aan het woord over zijn vereniging en de ambities.

Het bedrijven van sport verloopt met ups & downs. Ingegeven door factoren als persoonlijke gesteldheid, tijd en motivatie zijn sporters in clubverband prestatief en recreatief ingesteld. Van bestuurders van een vereniging wordt een constante motivatie en niveau verlangd. Daardoor zijn de vrijwilligers met bestuurlijke verantwoordelijkheid steeds moeilijker te vinden. Maar bij SV Vitesse’08 is de zoektocht geslaagd. Kersverse voorzitter Roger Geutjes is aan het woord over zijn vereniging en de ambities.

De in Ottersum wonende Roger volgde in juli Willie ten Haaf op. Deze Gennepenaar met roots in Milsbeek leidde de vereniging bijna vijftien jaar in een steeds krapper wordende bestuurssamenstelling. Hij was het ook die de noodklok luidde en de werving voor nieuwe bestuursleden inzette. Dat herstelproces is zo goed als voltooid aan de vooravond van de nieuwe competities waarin de jeugdafdelingen van SV Vitesse’08 en buurman VV Heijen onder de samenwerkingsnaam SVHV de krachten bundelen.

Roger Geutjes is 57 jaar en woont sinds 2022 in Ottersum. Hij is getrouwd met Nicole en vader van een zoon en twee dochters. In het dagelijks leven is hij strategisch adviseur bedrijfskundig informaticus bij de Staf Koninklijke Marechaussee in Den Haag. Ook was hij tweeëntwintig jaar assistent scheidsrechter in het Betaald Voetbal, was hij voorzitter van de vakbond voor de Scheidsrechter Betaald Voetbal en maakte hij deel uit van de adviescommissie Tuchtrecht KNVB Zeist. “Ik ben tegenwoordig nog begeleider en coach van scheidsrechters”, zegt hij.

Vorig jaar werd   mee te denken over een stabiele en toekomstbestendige verenigingsstructuur bij SV Vitesse’08. Bestuursleden hebben hun eigen portefeuille en werken met jaarplannen waarbinnen de gestelde kaders de bevoegdheden zoveel als mogelijk bij de vrijwilligers ligt. Tijdens dit proces werd Roger benaderd voor het voorzitterschap van Vitesse’08. “We zijn bijna compleet. Er staan nog twee vacatures open, die van Facilitaire Zaken en voor ICT. Het secretariaat, penningmeesterschap en bestuursleden voetbalzaken, technische commissie en commerciële zaken zijn opgevuld. En voor de jeugdafdeling SVHV hebben we een bestuur en voorzitter.”

De vereniging SV Vitesse’08 die 115 jaar bestaat brengt achtentwintig jeugdteams binnen de lijnen. Er zijn zes seniorenteams,inclusief het vrouwenteam en een 35+-team actief in het mooie oranje shirt. “We zijn een groeiende en bloeiende vereniging met een goed sociaal klimaat. Sociale veiligheid en het bieden van een veilige sportomgeving zijn erg belangrijk. Daarom krijgen we binnenkort ook een vertrouwenspersoon. De gedragsregels op De Heijkuul worden op gebied van sociale veiligheid aangescherpt. Iedereen moet kunnen sporten, ongeacht afkomst, geaardheid en op zijn of haar niveau.” Op de accommodatie wil Vitesse’08 inzetten op verduurzamen. “Er komt als het meezit komende winterstop ledverlichting langs de velden en het clubhuis krijgt een nieuw dak met zonnepanelen.”

En er staat nog veel meer te gebeuren in Gennep-zuid. SV Vitesse’08 heeft ook de ambitie het pakket (sport)mogelijkheden uit te breiden. “We hebben hier al een buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf gericht op buitenspelen, muziek en sport. Dit alles wordt begeleid door jonge leden van Vitesse’08. Er zijn twee schietverenigingen gehuisvest en Gennep Vitaal maakt gebruik van onze accommodatie. En daarnaast is Gennep Atletiek medegebruiker van ons sportpark. Het zou mooi zijn als walking voetbal en meisjesvoetbal toegevoegd kunnen worden. Met volleybalclub Flamingo’s is een onderhoud geweest over mogelijke samenwerking. Over de vorm en haalbaarheid wordt later meer bekend.”

Tenslotte mogen we concluderen dat SV Vitesse’08 energiek de toekomst in gaat. “Nogmaals, we zijn een bloeiende vereniging met een maatschappelijke functie en de ambitie op sportpark De Heijkuul, samen met partners, zeven dagen per week activiteiten aan te bieden”, zegt voorzitter Roger Geutjes.

Naar het overzicht

Jos Gröniger

Over de schrijver

Jos Gröniger

Schrijven, mezelf en anderen informeren!

Lees meer

© 2024  |  RvB Media - Topic Magazines  |  Privacyverklaring