Een prachtige plek voor bijen en vlinders

Vereniging Natuur Wijchen zet zich in voor het welzijn en behoud van de Wijchense natuur. Topic Wijchen gaat de komende seizoenen met ze in gesprek. Daarbij besteden we steeds aandacht aan een bijzondere natuurplek in een van de Wijchense gemeentes. Deze keer aandacht voor de Kloostertuin op Alverna, waar bedreigde bijen en vlinders een beschermd plekje hebben gekregen.

Vereniging Natuur Wijchen zet zich in voor het welzijn en behoud van de Wijchense natuur. Topic Wijchen gaat de komende seizoenen met ze in gesprek. Daarbij besteden we steeds aandacht aan een bijzondere natuurplek in een van de Wijchense gemeentes. Deze keer aandacht voor de Kloostertuin op Alverna, waar bedreigde bijen en vlinders een beschermd plekje hebben gekregen.

“We zijn destijds opgericht als activistische groep, nu tweeëndertig jaar geleden. Vereniging Natuur Wijchen heeft een aantal enthousiaste ecologen als lid, die natuurbedreigingen signaleren en onder de aandacht brengen bij bijvoorbeeld de gemeente, projectontwikkelaars en Staatbosbeheer. We zetten ons voor de volle honderd procent in om de natuur in onze gemeente te beschermen. Zeker ook door landschapsbeheer, zoals wilgen knotten, en natuurontwikkeling.

Een jaar geleden klopten Lucifer en Talis bij ons aan, met het verzoek te kijken naar de Kloostertuin en de mogelijkheden voor een vlindertuin. Dit hebben we met beide handen aangepakt en een uitgebreid plan gemaakt dat nu in uitvoering is. Het bijstaan van insecten is een belangrijke pijler voor ons. Zo’n 70% van de insecten is verdwenen, omdat het leefgebied vernietigd is door chemicaliën en landbouw. Dat is een serieus probleem.

Met de verbouwingen aan de Graafseweg zijn zeldzame bijen gevonden. Er bestaan 360 soorten bijen, die allemaal hun eigen behoeftes hebben wat betreft nestjes. We kennen allemaal wel de honingbij, die in een zwem rondvliegt. Maar de meeste bijen zijn solitair en vliegen alleen of samen met hun partner. De vondst van die bijen gaf ons het idee om er hier iets mee te gaan doen. Zo hebben niet alleen vlinders, maar ook bijen in de kloostertuin een walhalla gekregen. We proberen aan hun natuurlijke wensen te voldoen. Zo hebben we houtwerk en rietstengels met meerdere gaatjes, in verschillende groottes. Voor de graafbijen hebben we geschikte grond, en voor de metselbijen leem waar ze fijn in kunnen kruipen. Onze ecologen hebben heel bewust een plek gecreëerd met veel variatie, zodat vele soorten die hier zijn terecht kunnen. Zo hebben we in feite een mini natuurreservaat gemaakt. Het is een mooie en geschikte plek geworden voor bijen en vlinders, maar er komen ook uilen en reeën op af die op zoek zijn naar eten of een rustig plekje om even te verblijven.

Het project is nog in volle ontwikkeling en we blijven onderzoeken hoe we de bijen- en vlinderpopulatie het beste kunnen bijstaan. De Franciscanenpaters in het klooster zijn heel blij met ons werk. Werken in en met de natuur ligt hen ook na aan het hart. Niet voor niets zijn de Franciscanen de voorgangers van onze vereniging. De paters die er nog zijn, zijn erg betrokken bij onze vereniging.

De kloostertuin dient ook als voorbeeld voor mensen, ter inspiratie hoe ze zelf in hun eigen tuin aan de slag kunnen gaan. We nodigen mensen graag uit om een kijkje te nemen en ideeën op te doen.
Je kunt in je eigen tuin ook veel voor de natuur doen. Haal de tegels en stenen eruit, en zorg voor groen door veel inheemse planten en bloemen te zaaien. Het plaatsen van nestkastjes is ook belangrijk, zodat dieren naast zich voortplanten ook kunnen schuilen. Rommel kun je het beste laten liggen, daar komen egeltjes op af. Voor vragen en tips zijn we altijd bereikbaar.

Laten we allemaal wat meer op de natuur letten. Niet vliegen, minder autorijden en minder vlees eten doet al heel veel. In je eigen omgeving kun je veel bereiken, alle beetjes helpen. Meer rekening houden met onze natuur want die staat onder grote druk.

Naar het overzicht

Nicole Janssen

Over de schrijver

Nicole Janssen

Schrijven is echt haar passie. De interesse in het verleden en in mensen van nu en hun dagelijkse leven, kan ze goed toepassen in haar werk als tekstschrijver voor Topic Wijchen.

Lees meer

© 2024  |  RvB Media - Topic Magazines  |  Privacyverklaring