Passie voor voetbal en een hart voor de kansarme jeugd

Fundashon Bicentini:

Fundashon Bicentini:

Remko Bicentini is bekend door zijn carrière als profvoetballer en voetbalcoach. Maar wat hem echt beweegt, gaat verder dan alleen het voetbalspel. Zijn ziel en zaligheid stopt hij niet alleen in de trainingen en de voetbalwedstrijden die hij coacht, maar juist in de kansarme jeugd op Curaçao. Al vijftien jaar zet Bicentini zich volledig in om kinderen kansen te geven met de door hem opgerichte stichting Fundashon Bicentini, en met succes! “Voetbal verbroedert en verbindt. Het is een ideaal middel om in te zetten op de weg naar betere leefomstandigheden, kansen en ontwikkeling. Iedereen verdient een kans, ongeacht je afkomst.”

Inspiratiebron
Bicentini groeide op met voetbal. Zijn vader Moises Bicentini was de eerste professionele voetballer van Nederlands-Antilliaanse komaf. Hij was een grote kracht voor NEC en speelde als midvoor, links- of rechtsbinnen in het begin van zijn voetbalcarrière. Moises Bicentini kwam ook uit voor het Nederlands-Antilliaanse voetbalelftal, was actief op het CCCF-kampioenschap in 1953 en 1955 en de Pan-Amerikaanse spelen in 1955.
Zijn vader was dus een grote inspiratiebron voor Remko. Niet alleen trad hij in zijn voetsporen en werd ook profvoetballer, ze deelden samen ook een visie betreffend kans-gelijkheid. “Tijdens een gesprek met mijn vader kwam ik op het idee om meer te gaan doen voor de jeugd van Curaçao: wat konden we betekenen voor de kinderen daar om ze een beter bestaan te kunnen bieden en dezelfde kansen die Nederlandse kinderen ook hebben? In Nederland kan een kind vrij makkelijk buiten voetballen met andere kinderen, of zich aansluiten bij een voetbalclub en daar trainingen krijgen en spelen. In Curaçao is dat zeker niet overal het geval, de leefomstandigheden zijn daar zo anders en veel kinderen hebben niet de toegang  tot de lessen en materialen die de jeugd hier wel heeft. Zo ontstond de gedachte een stichting op te richten, met als doel vanuit het rijke Nederland sociaalmaatschappelijke sportprojecten te ontwikkelen en deze uit te voeren op Curaçao. De plannen werden verder uitgewerkt en al snel was in 2007 Stichting Fundashon Bicentini geboren.”

Affiniteit en culturele verbondenheid
Inmiddels zijn we vijftien jaar verder en heeft de stichting al meerdere succesvolle projecten afgerond en het blijft groeien. Volgens Remko vormen affiniteit en culturele verbondenheid de allerbelangrijkste ingrediënten voor een succesvol project. “De emotionele band met het land en het project zijn erg belangrijk. Met een zak geld alleen red je het niet. Je moet dat trotse gevoel overdragen aan de lokale mensen, dan pas kun je echt iets betekenen. Ik ben zelf profvoetballer geweest. Als je al zo jong op hoog niveau sport, leer je veel over discipline en doorzetten. Die kwaliteiten zet ik in voor de stichting en ik hoop zo anderen te inspireren hetzelfde te doen. Commitment en continuïteit zijn bij dit soort projecten essentieel. Ik zeg niet voor niets altijd: ‘je verbinden aan een stichting doe je niet voor een paar jaar maar voor je hele leven.’ Je moet de mensen het gevoel geven dat ze er zelf ook echt beter van worden. Juist daarom is het zo belangrijk om culturele kennis te hebben, dan weet je de mensen te raken.” 

Clinics in de arme wijken
“Het enthousiasme en de passie die we uitstralen, werkt door in de clinics die we geven bij het voetballen met de jeugd. De kinderen trommelen elkaar op, samen met begeleiders zoals wijkbeheerder dr. Nelson van Wishi Marchena en wijktrainer David Heykoop van Stenen. We hebben dan in no time een enthousiaste groep van soms wel zeventig kinderen voor onze neus staan, die samen spelen en veel plezier hebben. Voetbal verbindt en verbroedert, dat zien we elke keer weer. Kinderen die uit verschillende wijken op de clinic afkomen, leren elkaar steeds beter kennen. Ze leren ook om op een positieve manier om te gaan met de, in hun ogen, minder begaafde voetballertjes. Daarin boeken we grote winst, want de algehele sociale vaardigheden gaan zo ook sterk vooruit. De kinderen staan er nu voor open om ook te spélen met kinderen die ze niet goed kennen in plaats van ruzie met elkaar te maken. Ze staan meer open voor anderen, ook kinderen die anders zijn dan zij.
Het is mooi dat je tijdens een clinic geen rekening hoeft te houden met de tijd. Deze kinderen zijn niet moe te krijgen, want al voetballen we vijf uur aan een stuk, het is nooit genoeg. Als we weg gaan zie je ze snel nog even een bal uit het ballenrek halen, om nog even verder te kunnen voetballen. Dat is hartstikke leuk om te zien. Na een voetbalclinic geven we in de wijken de trainings- en wedstrijdballen kado, zodat ze, ook als wij weg zijn, door kunnen gaan. We zorgen ervoor dat we iets achterlaten waarop verder geborduurd kan worden. Fundashon Bicentini levert een duurzaam project, dat steeds voortduurt en zich op meerdere niveaus en vlakken als een sneeuwbaleffect uitbreidt.”

Onderwijs
“Naast de wijken, gaan we ook de scholen in. Fundashon Bicentini verzorgt onderwijs aan leerlingen uit verschillende buurten van Curaçao. Een van de scholen waar de stichting zich voor inzet is Joan Maurits, een openbare school met driehonderdvijftig leerlingen, vijftien leerkrachten, één onderwijsassistent en twee directieleden. De Joan Maurits school krijgt van ons sport- ,spel- en leermateriaal. Het is prachtig om te zien wat we teweegbrengen met spullen die in Nederland zijn afgeschreven, maar nog steeds goed zijn. Dankbaarheid voor de kleinste dingen zien we regelmatig terug. Zo sprongen ze met de nieuwe rekenmethode die ze van ons kregen een gat in de lucht.” Trainster Amaryllis beaamt dit: “De materialen die de Fundashon Bicentini schenkt, zijn niet altijd even nieuw, maar wel uitstekend voor hergebruik. We zijn er ontzettend blij mee!”

Sociaalmaatschappelijk plan voor de risicogroepen
Er is extra aandacht voor kansarme kinderen zoals voortijdige schoolverlaters en risicoleerlingen. Door middel van sport krijgen zij een tweede kans, wat naast een gezonde mentale en fysieke gezondheid ook een succesvolle integratie in de samenleving teweegbrengt. Een groeiend probleem vormen kinderen die overgewicht hebben door te weinig beweging en jeugd die dreigt het verkeerde pad op te gaan. Om dat tegen te gaan, beginnen we met de begeleiding van deze jeugd en hun ouders al op zeer jonge leeftijd. De Fundashon heeft rond deze twee onderwerpen, zwaarlijvigheid en het maken van juiste keuzes, een plan van aanpak opgesteld. Een goede, stabiele thuissituatie is hierin essentieel. Ouders en verzorgers wijzen we  op hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij, in een sociale context die voor hen van grote waarde kan zijn. Tevens is het voor kinderen een kans om hun talenten te ontwikkelen en misschien zelfs in de toekomst op het hoogste niveau te kunnen spelen. Ons doel is om met de stichting ook meer meisjes na schooltijd aan het sporten te krijgen, zodat de kans kleiner wordt dat ook zij verzeild zouden kunnen raken in minder gewenste omstandigheden. Niet alleen de invulling maar ook de omgeving waarin een kind zich bevindt is van belang. Daarom kunnen de jongeren op Curaçao na schooltijd  sporten onder begeleiding van lokale trainers, die zijn opgeleid door de Fundashon Bicentini. Het is heel belangrijk dat juist de lokale bevolking zoals ouders op een goede en laagdrempelige manier worden getraind, zodat zij zelf hun kinderen ook op hun beurt kunnen begeleiden met naschoolse sportactiviteiten, zodat de jeugd niet op straat gaat zwerven.”


Nederland en Curaçao
Fundashon Bicentini is zowel in Curaçao als in Nederlands zeer actief. Vanuit Nederland worden de goede-doelenactiviteiten georganiseerd voor de (kansarme) jeugd op Curaçao. Dit doen we door middel van werkacties, sponsoravonden, doelpuntenacties en  benefietwedstrijden. Sportclubs uit de regio zijn er ook bij betrokken. Zo is Juliana’31 uit Malden vertegenwoordigd als elftal van de Fundashon Bicentini. Een groep van die club gaat ook jaarlijks met Remko Bicentini mee naar Curaçao, om clinics te verzorgen op scholen die deze ondersteuning het hardst kunnen gebruiken. De Curaçaose jeugd wordt hierdoor gemotiveerd en geïnspireerd om na school niet op straat te hangen. Deze naschoolse activiteiten worden gedurende het hele jaar gehouden. “Het is zo mooi om te zien hoe partner Juliana‘31 zich zo fantastisch inzet in Nederland, maar nog harder op Curaçao om de jeugd heel veel plezier te bezorgen. Hierdoor worden we steeds weer met de neus op de feiten gedrukt en realiseren we ons wat nodig is.”

Vijftien jaar Fundashion Bicentini en de toekomst
“De afgelopen vijftien jaar hebben we veel scholen en sportverenigingen kunnen voorzien van sport- en leermaterialen. Daarnaast hebben we ook de kennis en begeleiding kunnen overbrengen, zodat zij zelf ook op school sportactiviteiten kunnen organiseren. We begonnen vijftien jaar geleden met de stichting en het is heel mooi om te zien dat er op alle fronten vooruitgang geboekt is. Je ziet die kinderen gewoon groeien, ze zijn steeds meer met sport bezig. Dit maakt hun toekomst stabieler en biedt ze straks op die manier uiteindelijk betere kansen op de arbeidsmarkt.Het is fantastisch dat we met alle ambassadeurs van de Fundashon Bicentini zoveel goeds kunnen doen en zoveel kinderen blij kunnen maken, door het uitvoeren van onze sociaalmaatschappelijke projecten hier op Curaçao. Ik hoop dat we met de stichting ook dit jaar weer sport,- spel- en leermaterialen kunnen schenken aan scholen en kansarme wijken in Curaçao. Het geeft ongelooflijk veel voldoening dit te doen, daarom ga ik me net zo hard voor deze zaak inzetten als voorgaande jaren. We willen nog meer uitbreiden, om zoveel mogelijk jeugd de kansen te geven en de ondersteuning te bieden waar ze recht op hebben. Uw hulp is daarbij meer dan welkom.”

info@bicentini-foundation.org

Naar het overzicht

Nicole Janssen

Over de schrijver

Nicole Janssen

Schrijven is echt haar passie. De interesse in het verleden en in mensen van nu en hun dagelijkse leven, kan ze goed toepassen in haar werk als tekstschrijver voor Topic Wijchen.

Lees meer

© 2024  |  RvB Media - Topic Magazines  |  Privacyverklaring