Westwijzer, het eerste kindcentrum in Wijchen

Na drie jaar van dromen, plannen, ideeën uitwerken en die realiseren, is het zover. Sinds 1 september is Wijchen een kindcentrum rijker. De Westwijzer is het eerste kindcentrum van de gemeente. Directeur Karin Boon legt uit wat zo'n centrum precies inhoudt en wat de motivatie was om het op te zetten.

Na drie jaar van dromen, plannen, ideeën uitwerken en die realiseren, is het zover. Sinds 1 september is Wijchen een kindcentrum rijker. De Westwijzer is het eerste kindcentrum van de gemeente. Directeur Karin Boon legt uit wat zo'n centrum precies inhoudt en wat de motivatie was om het op te zetten.

“Het begon allemaal met een enthousiaste directeur van een basisschool, ik welteverstaan, en mijn collega Jolanda van de kinderopvang. Samen deelden we drie jaar geleden voorzichtig onze ideeën met elkaar. We wilden allebei streven naar een intensievere samenwerking. Zo kwamen we uit bij een kindcentrum. Hierbij staat het kind meer centraal. Jolanda en ik bleken al gauw op één lijn te zitten, en de vage ideeën werden uiteindelijk echte plannen. Drie jaar zijn we bezig geweest met de realisatie ervan. Want het is natuurlijk niet niks, er komt veel bij kijken. Het betekent een verandering van structuur en het is heel belangrijk dat iedereen erachter staat en er vol voor gaat.
Veel tijd ging er zitten in de afstemming van wat we nu eigenlijk wilden: wat kan beter, hoe kunnen we de communicatie verbeteren en welke kant willen we op? Hierin staat vooral centraal: hoe kunnen we nog beter afstemmen op het individu, op het kind.
Een belangrijk onderdeel is dan ook de bredere aanpak in die begeleiding. Normaal gesproken staan de opvang en basisschool los van elkaar. De basisschool ziet het kind vanaf vier jaar, tot hij of zij naar de middelbare school gaat. Om het kind beter te leren kennen en te begrijpen, willen we intensief samenwerken met elkaar, de opvang en de school. Zo krijgen we een beter beeld van het kind vanaf nul jaar en in wat een kind buiten de school meemaakt en doet. Zodoende creëer je ook een ‘warme overdracht’ wanneer peuters naar de kleuterklas gaan. Wanneer een kind in de klas komt, is het een bekend gezicht en hebben ze ons ook al vaker gezien. Dat werkt positief voor zowel het kind als de leerkracht.

Het is erg belangrijk dat we goed samenwerken. De opvang vormt een belangrijk gedeelte van de dag voor veel kinderen. Bijvoorbeeld: een kind heeft ruzie gemaakt tijdens het buitenspelen, of heeft een familielid dat ziek is. Dat zijn verdrietige zaken, waarmee zo'n kind in gedachten rondloopt. Als ze naar de buitenschoolse opvang gaan, is het heel belangrijk dat we dit goed kunnen communiceren met elkaar. Zo kunnen we het beste met de situatie en het kind omgaan.

Het kind staat centraal in een kindcentrum. Wat we doen, is in het belang van het kind. We willen dat het kind zich welkom en veilig voelt en niet teveel veranderingen door hoeft te maken. Dat hij of zij dezelfde gezichten ziet op een plek in een wijk die bekend is. Voor ouders is een kindcentrum ook fijn, vanwege de intensievere samenwerking. Optimaal zou het zijn als er ook specialisten als een logopedist en fysiotherapeut bij het centrum komen. Dan valt zoveel mogelijk samen in één organisatie, op één plek in de wijk. Dit is voor ons nog niet het geval, maar ik hoop dat we dit wel in de toekomst kunnen gaan realiseren.

Ik kreeg inspiratie door te kijken naar de verschillende systemen van onderwijs in heel het land. De Westwijzer is het eerste kindcentrum in deze gemeente, maar in de Randstad bestaan er al meer.
Zo werd mijn droom om als eerste een kindcentrum in Wijchen te starten, werkelijkheid! Momenteel zijn er ook gesprekken gaande om meer kindcentra in Wijchen op te zetten. We kunnen hierdoor echt iets betekenen voor het onderwijs in Wijchen, iets waar ik heel trots op ben! En ik ben er ook trots op dat we het hebben gehaald. En nu we echt gestart zijn, moeten we het gedachtegoed ook gaan uitstralen.
Persoonlijk heeft dit project me door de coronatijd geholpen. Als directeur van een basisschool was het een zware periode. Er was veel negativiteit en onzekerheid. Het kindcentrumproject was een stukje ondernemen, iets wat me positieve energie gaf en als houvast diende. Ik ben er vol voor gegaan om dit te verwezenlijken.
Ondernemerschap is belangrijk voor mij. Ik merk vaak dat het begint te kriebelen als ik te lang stilzit. Iets ondernemen zorgt op een positieve wijze voor een uitdaging en dat vind ik leuk. Iets nieuws ontwikkelen of een veranderproces begeleiden, het hoeft niet snel te gaan maar het is wel mooi om een doel te hebben.

Over twee jaar, als we vijf jaar verder zijn sinds de eerste ideeën op tafel kwamen te liggen, hoop ik dat de Westwijzer een groot succes is en dat we in Wijchen bekend staan als een goed kindcentrum.. Voor mij is het belangrijk dat mensen hier met plezier werken. Het is zinvol werk dat energie geeft.  Werkplezier is heel belangrijk. De medewerkers hier moeten bewust kiezen voor het werken in een kindcentrum, om er zodoende vol voor te kunnen gaan. We doen het tenslotte allemaal samen. Voor ouders en kinderen in Wijchen moet het een veilige plek zijn, waar ze graag komen.

Wat ik de ouders nog graag wil meegeven? Geniet zoveel mogelijk van je kind of kinderen. Verwonder je samen met je kind over de wereld, het is prachtig de wereld te bekijken door de ogen van een kind. Geniet samen van deze kostbare tijd. Ik merk nog te vaak dat ouders dit niet genoeg doen, omdat ze te druk zijn met andere dingen. Dat is zonde, je kind is maar een keer jong.”

 

 

Naar het overzicht

Nicole Janssen

Over de schrijver

Nicole Janssen

Schrijven is echt haar passie. De interesse in het verleden en in mensen van nu en hun dagelijkse leven, kan ze goed toepassen in haar werk als tekstschrijver voor Topic Wijchen.

Lees meer

© 2024  |  RvB Media - Topic Magazines  |  Privacyverklaring