Tien jaar 'Saar aan huis'

Saar aan Huis, de grootste particuliere mantelzorgorganisatie van Nederland, viert tienjarig jubileum.

Saar aan Huis, de grootste particuliere mantelzorgorganisatie van Nederland, viert tienjarig jubileum.


Nijmegen, juni 2023 – Mantelzorgorganisatie Saar aan Huis biedt deze maand exact tien jaar aanvullende, particuliere mantelzorg aan cliënten thuis, in woonzorgcentra en in verpleeghuizen. Het betreft vooral sociale en verzorgende taken waarvoor in de reguliere zorg geen tijd, handen of budget beschikbaar is. Dit is echter wél noodzakelijk om met name oudere mensen te helpen om langer gezond en zelfstandig te blijven. 

Saar aan Huis groeide in de afgelopen tien jaar uit tot de grootste speler in Nederland op het gebied van aanvullende mantelzorg, thuiszorgaanvulling en dementieondersteuning. Katrien Testroote, directeur Franchise: “Saar aan Huis vult een gapend gat dat is veroorzaakt door het nijpende zorgtekort. Ondersteuners – onze Saars – voeren weliswaar geen medische handelingen uit, zij kunnen helpen met boodschappen doen en bereiden een maaltijd, zij helpen cliënten in beweging te blijven of zijn er voor gezelschap. Zij zijn van grote meerwaarde voor kwetsbare mensen en voegen écht iets toe aan hun welzijn!”

PGB                                                                                                                      
Saar aan Huis heeft als missie om ouderen te helpen langer veilig en prettig thuis te laten wonen. “Dat doen we met zorg en aandacht die aanvullend is op reguliere zorg. Inmiddels zien zorgverzekeraars óók het belang van onze organisatie. Door de groeiende vraag is vergoeding bijvoorbeeld vanuit het persoonsgebonden budget, beschikbaar. Die ondersteuning is hard nodig, want goede mantelzorg is allesbehalve luxe. Ook al wordt het wel soms zo ervaren, omdat het een vorm van particuliere zorgverlening is.”

Deze maand bedienden we het hoogste aantal cliënten ooit: zo’n 3.400 mensen in heel het land.”

Ouderen zorgen voor ouderen
Saar aan Huis ervaart dagelijks de uitdagingen van de krappe arbeidsmarkt en de grote tekorten in de zorg. “De komende jaren hebben we meer Saars nodig. We richten ons hiervoor actief op de groep mensen die net gepensioneerd is en nog van betekenis kan en wil zijn voor de samenleving. Zij passen vaak perfect bij onze organisatie.”

Saar aan Huis vestiging Nijmegen en omgeving
Bij de Saar aan Huis vestiging in de regio Nijmegen staat Anita Rossen-Angenendt aan het roer. Ook zij ziet de druk op de zorg de afgelopen jaren flink toenemen. “Al onze Saars voldoen aan alle specifieke wensen van onze cliënten. Want niet alleen ouderen, maar ook mensen met chronische ziektes of niet-aangeboren hersenletsel hebben behoefte aan extra ondersteuning. Het is mooi dat wij mantelzorgers kunnen ontlasten, zodat zij de zorg langer vol kunnen houden. Zo dragen wij samen bij aan het welzijn van ouderen.”

10-jarig bestaan
Dit jaar bestaat Saar aan Huis 10 jaar. Dat viert de organisatie op 21 juni door langs te gaan bij de verwijzers die cliënten wijzen op de dienstverlening van Saar aan Huis. Zij krijgen een leuke verrassing, net als alle Saars die elke dag klaarstaan om (mantel)zorg te leveren aan de cliënten.

Over Saar aan Huis
Saar aan Huis is opgericht vanuit de vraag naar goede en betaalbare aanvullende mantelzorg. Inmiddels is Saar aan Huis met 50 vestigingen in Nederland de grootste organisatie voor particuliere mantelzorg in Nederland. Sinds kort werkt Saar aan Huis samen met Care2B; de zakelijke tak van de organisatie. Care2B levert respijtzorg – het tijdelijk uitbesteden van mantelzorg bij overbelasting – via zorgverzekeraars en het persoonsgebonden budget. De organisatie is contractpartij van alle grote verzekeraars waarvoor Saar aan Huis bemiddeling en begeleiding verzorgt op het gebied van vervangende mantelzorg.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Anita Rossen via 06-22841385 of anita.rossen@saaraanhuis.nl

 

 

 

Naar het overzicht

© 2024  |  RvB Media - Topic Magazines  |  Privacyverklaring