Stichting Buurtgezinnen: opvoeden doen we samen

‘De zorg voor je kinderen delen met een gezin in de buurt’ is waar het bij Stichting Buurtgezinnen om gaat. Gezinnen die het zwaar hebben en die wel wat steun kunnen gebruiken bij de opvoeding van hun kinderen, krijgen hulp van een steungezin in de buurt. Onder het motto: ‘opvoeden doen we samen’ krijgen ze wat extra liefde en aandacht.

‘De zorg voor je kinderen delen met een gezin in de buurt’ is waar het bij Stichting Buurtgezinnen om gaat. Gezinnen die het zwaar hebben en die wel wat steun kunnen gebruiken bij de opvoeding van hun kinderen, krijgen hulp van een steungezin in de buurt. Onder het motto: ‘opvoeden doen we samen’ krijgen ze wat extra liefde en aandacht.

In 2015 werd Stichting Buurtgezinnen opgericht door Leontine Bibo. Haar ervaringen als crisis-pleegouder vormden de bron van deze Stichting. Op meer dan negentig plekken door heel Nederland, waaronder de gemeenten Heumen en Mook en Middelaar, is Buurtgezinnen actief. Coördinator Sophie Westerink (34), moeder van een tweejarig zoontje, was met haar achtergrond als sociaal pedagogisch hulpverlener meteen enthousiast over het concept. Sophie: “Wanneer gezinnen een moeilijke periode doormaken is het fijn als er een netwerk in de buurt is dat hulp biedt: ‘it takes a village to raise a child’. Als dat niet het geval is, en problemen zich opstapelen kunnen ouders overbelast raken. Op zo’n moment is het fijn als kinderen terecht kunnen bij een warm, stabiel gezin in de buurt.”

Wanneer Sophie een aanmelding krijgt, bijvoorbeeld via het consultatiebureau, de basisschool of uit eigen initiatief, bezoekt ze het vraaggezin voor een uitgebreid kennismakingsgesprek. De volgende stap is het opstellen van een profiel waarmee een passend steungezin kan worden gezocht. “Steungezinnen zijn stabiele, warme gezinnen die minimaal een dagdeel per week een kind wil opvangen. Belangrijk is dat ze voldoende opvoedervaring en een Verklaring Omtrent Gedrag hebben.” Bij de volgende stap, het zoeken van een match, laat Sophie ook haar gevoel meespreken. “Waar zou ík mijn kind met een gerust hart achterlaten? Maar ook praktische vragen zijn van belang als: Is er een voorkeur voor een bepaalde dag of tijd, heeft het gezin kinderen in dezelfde leeftijd? Zijn er overeenkomsten in de opvoedstijl?”

Na de gemaakte match vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen de gezinnen. Als het klikt maken ze samen concrete afspraken en dan start een proefperiode van twee maanden, waarbij Sophie als coördinator een oogje in het zeil houdt. “Vaak ontstaan er mooie contacten. Er meldde zich een alleenstaande moeder met een zoontje van anderhalf jaar. Ze had te kampen met lichamelijke en psychische problemen. Moeder en kindje werden gekoppeld aan een steungezin in de buurt. Door de opvang van het jongetje voor één dag in de week kreeg moeder het gevoel er niet alleen voor te staan. Ze ging aan de slag met zichzelf en stond weer in haar kracht. Toen de hulp niet meer nodig was bleven de gezinnen bij elkaar over de vloer komen.”

Er is een evaluatie na twee maanden en vervolgens elk half jaar voor een periode van twee jaar. “Het is belangrijk dat het vertrouwen groeit en de communicatie open is. Door Buurtgezinnen worden ouders ontlast, ontwikkelen kinderen zich op sociaal en emotioneel gebied, kunnen ze met leeftijdsgenoten spelen en ze krijgen extra aandacht en liefde. Voor de steungezinnen betekent het naast een voldaan gevoel, ook zingeving en een verrijking van hun leven. Ik heb mooi en dankbaar werk, iets mooiers dan verbinding creëren is er niet!”

Aanmelden als vraaggezin of steungezin? Sophie Westerink 06-25452105
sophie@buurtgezinnen.nl    

Naar het overzicht

Wanda Havens

Over de schrijver

Wanda Havens

Ontmoet 'Wanda schrijft'. Auteur en column schrijfster over alledaagse, herkenbare onderwerpen en mensen. In zowel regionale kranten en op diverse website rubrieken een terugkerende pen. Schreef reeds 2 boeken en schrijft sinds 2018 artikelen voor Topic. Schrijven is haar passie, haar droombaan.

Lees meer

© 2024  |  RvB Media - Topic Magazines  |  Privacyverklaring